Šentrupert: Ravnatelj OŠ za osebno obračunavanje z županom Kostelcem zlorabil uradni šolski portal

Očitno prijatelja za vedno: Na lanskih županskih volitvah propadli Rupert Gole in ravnatelj OŠ Šentrupert Jože Tratar. (vir: MojaObčina)

Ravnatelj osnovne šole v Šentrupertu, Jože Tratar, je na spletni strani šole objavil zapis, v katerem na zelo pritlehen način obračunava z lani izvoljenim šentrupertskim županom mag. Andrejem Martinom Kostelcom. Ob koncu prav po otroško zapiše, da zapisa ni naredil v službi, »danes koristim dopust«.

O tem, da je za osebni obračun z županom zlorabil uradno šolsko stran, ni pripisal ničesar.

Jože Tratar (vir: MojaObčina)

Tratar navaja, da je bil od župana mag. Andreja Martina Kostelca deležen groženj s sodnimi postopki, da občina ne plačuje stroškov šole, da je občina zavrnila preplastitev igrišča ob šoli in celo, da občina ne plačuje odvetniških storitev zunanjim odvetnikom. Nad župana se je spravil tudi v povezavi z njegovo izobrazbo, sprašuje se, zakaj se vedno ne podpiše z nazivom magister.

Tratar je uradno šolsko  stran zlorabil tudi za obračunavanje z vodenjem občine. Na koncu, niti ne skriva več, da ima tudi sam politične ambicije, saj bo odslej »o različnih mojih opažanjih v zvezi z občino, npr. kako je dandanes s kulturo, športom v naši čudoviti občini« sproti obveščal javnost.

Zakaj si je župan Kostelec prislužil tolikšen Tratarjev gnev? To razkriva kar Tratar sam, ko zapiše: »S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport sem bil obveščen, da jim je župan poslal za mene precej obremenjujoče pismo.«

Za pojasnila smo se zato obrnili na župana mag. Andreja Martina Kostelca. Pojasnil nam je, da je Osnovna šola dr. Pavla Lunačka pod vodstvom ravnatelja Jožeta Tratarja vložila tožbo zoper občino, ki je ustanoviteljica šole. Šola s tožbo od občine terja izplačilo 45.154,09 evra. To pomeni, da je občina s šolo že v sodnem postopku, »tega pa ni začela občina«, ampak Tratar oziroma šola.

Občina je šoli nato ponudila poravnavo v višini 36.934,09 evra, kar je znesek, ki ga šola potrebuje za plačilo računa do izvajalca »za sporno izvedbo preplastitve šolskega igrišča«. Tratar na poravnavo ni pristal, ta je bila ponujena tudi na seji Sveta šole. Župan zdaj navaja, da zelo obžaluje, da se bo sodni postopek nadaljeval. Nastalo bo veliko pravdnih in drugih sodnih stroškov, vse to bo pomenilo manj denarja tudi za osnovnošolce. Dejansko je šlo za razliko dobrih 8000 evrov, Tratarjevo trmarjenje pri tem res ni razumljivo.

Župan še navaja, da je bila zoper nekdanjega župana Ruperta Goleta, izvajalca preplastitve igrišča del in ravnatelju Tratarju vložena kazenska ovadba zaradi suma storitve kaznivega dejanja oškodovanja občine.

O plačilih šoli in zaostankih pri tem, pa nam je župan ponovno pojasnil, da je Občina Šentrupert v zelo težkem finančnem stanju. To ni novo, razlog je že dlje časa znan. To je prekomerna zadolžitev občine (tudi prikrita) v preteklem mandatu, o čemer smo na našem portalu že večkrat poročali.

Navsezadnje je to v svojem revizijskem poročilu aprila letos ugotovilo tudi Računsko sodišče RS.

Župan dodatno navaja, da je imela občina ob koncu leta 2018, to je tudi obdobje prejšnjega župana Ruperta, skupaj z javnim podjetem Energetika Šentrupert  in družbo Dežela kozolcev Šentrupert obveznosti za več kot 7 milijonov evrov, zapadlih in neplačanih jih je bilo za milijon evrov.

Župan dodaja, da je občina letos zapadle obveznosti bistveno znižala, ob koncu leta bo teh okoli okoli 600 tisoč evrov, kar bo 40 odstotkov manj kot lani.

Med vsemi zapadlimi obveznosti pa je res, »da zamujamo za približno 10.000 evrov plačila zahtevkov osnovne šole«, navaja župan. Dodaja, da je občina v letu 2019 doslej šoli nakazala že več kot 70.000 evrov, in to kljub temu, da se sooča z velikim primanjkljajem finančnih sredstev. Dodal je, da stroške za elektriko, vodo, ogrevanje, in druge naroča in plačuje šola, nato pa občini izstavi zahtevke za kritje teh stroškov.

V občini zato ne razumejo, zakaj ima šola tako visoke stroške, »še vedno pričakujemo obrazložitev,« dodaja župan.

Zavrnitev računa za preplastitev igrišča: Odkrite številne nepravilnosti

Župan Andrej Martin Kostelec.

Župan Kostelec navaja, da je občina zavrnila račun za preplastitev športnega igrišča, saj dela niso bila izvedena skladno s ponudbo in naročilom iz oktobra 2018. “Naročilnica je bila izdana na pobudo prejšnjega župana Ruperta Goleta. Dela so bila izvedena tik pred predajo županskih poslov, račun pa ni bil plačan v lanskem letu, ker ni bilo likvidnih sredstev, saj je bilo zapadlih obveznosti za milijon evrov,” pojasnjuje zdajšnji šentrupertski župan.

Občina je naročila tudi izdelavo strokovnega mnenja, v njem je ugotovljeno, da izvajalec del ni pisno prevzel podlage, kot je bilo to zahtevano v popisu del. Izvajalec tudi ni bil uveden v delo z ustreznim dokumentom, prav tako ni bilo izvedenega prevzemnega zapisnika o zaključku del in navedbi garancijskih pogojev. Izvajalec o spremembi barve ni pisno obvestil naročnika, prav tako ni pisno obvestil naročnika o zamenjavi materiala. Izvajalec je dela opravil v zadnjem tednu novembra 2018.

Spomnimo, županske volitve, kjer je prejšnji župan Rupert Gole volitve izgubil, so bile 19. novembra 2018.

Nadalje je v strokovnjem mnenju napisano, da je priporočilo dobavitelja materiala, da se material vgrajuje pri temperaturah med 15 ° in 25 °C, nato pa material ni bil vgrajen pri optimalnih temperaturah. In zelo pomembno: “Gradbeni dnevnik med izvajanjem del ni bil voden. Zato je občina zavrnila račun osnovne šole, saj zahteva, da se dela izvedejo po ponudbi in naročilu,” nam je pojasnil župan.

Dodal je, da pri Okrožnem sodišu v Novem mestu poteka sodni postopek, v okviru tega so vložene tudi ustrezne pripravljalne vloge.

Glede plačevanja storitev zunanjim odvetnikom šentrupertski župan pojasnjuje, da občina nima zaposlenega pravnika s pravosodnim izpitom, zato pravne zadeve vodijo zunanje odvetniške pisarne, pri čemer na občini zelo skrbno pazijo na višino stroškov.

O njegovi izobrazbi pa aktualni župan dodaja, da ne ve, kaj ravnatelja Tratarja moti njegova izobrazba. “Za moj naziv se vsak lahko obrne na ministrstvo za izobraževanje, znanost in špot in to preveri,” dodaja župan.

J. M.