Šentrupert: Proračuna za leto 2022 niso sprejeli

Župan Andrej Martin Kostelec (vir: občina)

Občinski svet Občine Šentrupert se je v četrtek sešel na 21. redni seji v mandatu. Seja je bila tudi tokrat v večnamenski dvorani gasilskega doma PGD Sveti Rok. Svetniki so potrdili vse predlagane točke na dnevnem redu, razen predloga odloka o proračunu za prihodnje leto.

Predlog proračuna za leto 2022 predvideva 3,3 milijona evrov prihodkov in 5,3 milijona evrov odhodkov, razliko pa bi občina pokrila s podpisom pogodbe o zadolževanju.

Župan Andrej Martin Kostelec je po seji povedal: “Žal mi je, da občinski svet ni potrdil predloga proračuna. Kljub temu, da je zahteval, da se predlog proračuna v desetih dneh ustrezno dopolni, sem posledično ostal brez pooblastila za podpis pogodbe za ugodno posojilo, ki bi nam omogočila uresničitev načrtovanih in prepotrebnih investicij v cestno in vodovodno infrastrukturo. Občinska uprava je ostala brez glavnega orodja za poslovanje v naslednjem letu. Zaradi nesprejetja proračuna v letošnjem letu občina namreč z novim letom prehaja na začasno financiranje.”

Ostali sprejeti sklepi