Šentrupert: Novi koncesionar za redno vzdrževanje cest

Župan Andrej Martin Kostelec in Marjan Slapšak (vir: občina)

Občina Šentrupert je objavila, da imajo novega koncesionarja za redno vzdrževanje cest. To je domače podjetje Gradbena mehanizacija Marjan Slapšak s. p., ki je bilo skupaj s podizvajalcem, podjetjem Gradnje Boštanj, najugodnejše na javnem razpisu za podelitev koncesije.

Triletno pogodbo o izvedbi koncesije sta podpisala župan Andrej Martin Kostelec in direktor Marjan Slapšak.

Predmet javnega naročila, to je bilo objavljeno 20. julija 2021, je bila podelitev koncesije gospodarske javne službe vzdrževanja lokalnih cest in javnih poti na območju Občine Šentrupert, za obdobje 36 mesecev.

Na razpis so prispele tri ponudbe, najugodnejša je bila ponudba samostojnega podjetnika Marjana Slapšaka iz Prelesja, občina Šentrupert (vir).

Komunala Trebnje je ponudila znesek 936.876 evrov, CGP Novo mesto 1.038.122,19 evra, Slapšak pa 709.278,33 evra (cene so z davkom na dodano vrednost). Podjetje Gradnje iz Boštanja je Slapšakov podizvajalec.

Razlika med najdražjim ponudnikom (CGP) in najugodnejšim (Slapšak) je bila kar 328.844 evrov ali drugače, CGP je za vzdrževanje lokalnih cest in javnih poti ponudil 46,36 % višjo ceno.

Koncesionar, to je Marjan Slapšak, s. p., je že pričel z vzpostavitvijo rednega vzdrževanja prometnih površin, ki so sestavni del javne cest. To na podlagi občinskega odloka obsega naslednja dela:

 • pregledniška služba,
 • redno vzdrževanje prometnih površin,
 • redno vzdrževanje bankin,
 • redno vzdrževanje naprav za odvodnjavanje,
 • redno vzdrževanje brežin in berm,
 • redno vzdrževanje prometne signalizacije in opreme,
 • redno vzdrževanje cestnih naprav, objektov in ureditev,
 • zagotavljanje preglednega polja in prostega profila ceste,
 • čiščenje cest,
 • redno vzdrževanje vegetacije,
 • redno vzdrževanje cestnih objektov,
 • intervencijski ukrepi,
 • zimska služba.

Koncesionar je dosegljiv na telefonski števili 031 519 592. Na tej številki je organizirana tudi dežurna intervencijska služba za primer izrednih dogodkov.

M. D.