Šentrupert: Namenu predali prenovljeno regionalno cesto Slovenska vas–Šentrupert

Od leve: častni občan Franc Bartolj, župan Andrej Martin Kostelec, državni sekretar Aleš Mihelič in v. d. direktorice DRSI Ljiljana Herga (foto: občina)

Po več kot desetletju od začetka aktivnosti za rekonstrukcijo regionalne ceste od Slovenske vasi do središča Šentruperta so prenovljeno cesto v torek predali namenu.

Občina Šentrupert je zadnjo fazo rekonstrukcije državne ceste R3-750 od konca III. etape do jedra Šentruperta skupaj z Direkcijo RS za infrastrukturo začela lani poleti, dela pa so bila zaključena konec aprila letos.

Izbrani izvajalec del je bilo podjetje MAPRI Proasfalt. Poleg ureditve obcestne infrastrukture je v sklopu investicije občina obnovila tudi vodovodno omrežje v Šentrupertu in zgradila kanalizacijo, ločeno za meteorno in fekalno vodo. Ta dela je izvedlo javno podjetje Komunala Trebnje.

Naložba je bila skupaj vredna nekaj več kot milijon evrov, pri čemer je občina iz proračuna zagotovila dobrih 344 tisoč evrov.

Župan Andrej Martin Kostelec

“Med gradnjo ni bilo prijetno. Veliko je bilo pripomb na trajanje, na zaključna dela, na izboljšave na zasebnih parcelah, ki mejijo s cesto, a vse smo uredili. Nova cesta je v zadovoljstvo vsem nam, ki živimo v Šentrupertu in okolici. Vsi smo zelo ponosni na prenovljeno glavno vpadnico v središče Šentruperta. To je velika pridobitev za občino, simbolika novih časov, svežih vetrov, ki prinašajo razvoj v našo občino,” je v nagovoru med drugim povedal župan Andrej Martin Kostelec.

Spomnimo. Ob ustanovitvi občine je Občina Šentrupert lahko izbrala, katero cesto, ki povezuje občinsko središče z državnim cestnim omrežjem, želi prekategorizirati v državno cesto. Izbrana je bila cesta Slovenska vas–Šentrupert, ki je bila v slabšem stanju kot cesta Šentrupert –Prelesje.
Aktivnosti za obnovo regionalne ceste Slovenska vas–Šentrupert so se začele že leta 2009. Za 1750 metrov dolg odsek so pridobili vsa zemljišča, potrebna za širitev, v letu 2011 obnovili prvih 670 metrov ceste od križišča v Slovenski vasi proti Šentrupertu, leta 2016 je bilo obnovljenih naslednjih skoraj 550 metrov, tretja faza je bila zaključena leta 2017. V zadnjem letu pa je bilo obnovljenih še dodatnih 375 metrov do središča Šentruperta. Danes je regionalna cesta torej obnovljena od križišča v Slovenski vasi do središča kraja, do platoja pri cerkvi sv. Ruperta, in zagotavlja večjo varnost vseh udeležencev v prometu.

Vir in foto: Občina Šentrupert

C. R.