Šentrupert: Kar ima trdne temelje – stoji, prisesani na državne jasli pa so – precejšnja žalost

Vir: pixabay.com

V Šentrupertu je 117 registriranih podjetij in samostojnih podjetnikov. Lani so ustvarili za 63,08 milijona prihodkov in imeli 6,6 milijona evrov dobičkov. Kar dve tretjini tega pa je ustvarilo eno podjetje. Brez Plaste bi v Šentrupertu tenko piskali.

V občini Šentrupert je registriranih 46 podjetij, v katerih je 360 zaposlenih. V letu 2016 so imeli 54,98 milijona evrov prihodkov, od tega so skoraj polovico, 26,4 milijona evrov ustvarili z izvozom. Pri tem je 35 podjetij poslovalo z dobičkom, pri njih je bilo 341 zaposlenih. Kritična so bila 4 podjetja. Skupnega čistega dobička je bilo 6 milijonov evrov, kar 4,1 milijona evrov več kot leto pred tem ali drugače, dobiček se je potrojil.

Kako je s podjetniki?

V občini so imeli še 71 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 58 zaposlenih. Ustvarili so za 8,1 milijona evrov prihodkov. Z dobičkom jih je poslovalo 67, z izgubo na substanci pa štirje. Ustvarili so za 661 tisoč evrov dobička (podjetnikovega dohodka), ta je bil za 30 % višji kot leto pred tem.

Šentrupert ima eno veliko podjetje, to je Plasta, d. o. o. Najmočnejši samostojni podjetnik je Peter Prijatelj, s p., ki je imel lani preko milijon evrov celotnih prihodkov. S 554 tisoč evri prihodkov je na drugem mestu Denis Radulić, s. p.

Več statusnih sprememb

V Šentrupertu je deloval še samostojni podjetnik TIM-S Robert Lovše, s. p., ki pa je 30. 5. 2017 status samostojnega podjetnika izbrisal, pred tem pa je marca letos ustanovil podjetje TIMS Lovše, d. o. o. Nadalje v spletnih bazah ni podatkov za KM Kuselj, Anica Kuselj, s. p. Pravna oseba je bila izbrisana 1. 9. 2016, bančni račun pa je bil zaprt šele 12. 7. 2017.

V treh podjetjih tuji lastniki

V Šentrupertu imajo prijavljen sedež tri podjetja, v katerih je tuji kapital oz. so njihovi lastniki tujci. To so: JMW Fire, proizvodnja kovanih gasilskih armatur, d. o. o., v Slovenski vasi – lastnica je istoimenska družba iz Nemčije, tudi direktor je Nemec. Elitni nohti, kozmetična dejavnost, d. o. o., v Homu (brez zaposlenih, lani 11.000 evrov prihodkov) – lastnica in direktorica je državljanka Srbije. Tretje podjetje pa je ROBASS GROUP, gostinstvo, pivovarstvo, d. o. o., v Prelesju (19.334 evrov prihodkov in 0 zaposlenih). Lastnica je srbska državljanka.

V treh podjetjih mešani kapital

V treh drugih podjetjih pa je kapital mešani. To so: ViD Adria, d. o. o., Rakovnik, diga ING, d. o. o., Šentrupert (brez prihodkov, z izgubo, 1 zaposleni, davčni dolžnik, z blokiranim bančnim računom že od leta 2015) in Srednjeveški park Šentrupert, d. o. o., (58.488 evrov prihodkov, 19.596 dobička in 0 zaposlenih – od 2. 7. 2017 je v stečaju).

Največji po dobičku: 1) Plasta, d. o. o. (4,4 milijona evrov), Povše Metal, d. o. o. (0,97 milijona evrov) in JMW Fire, d. o. o. (0,3 milijona evrov).

V nadaljevanju objavljamo seznam največjih v letu 2016. Razvrstili smo jih glede na doseženi celotni prihodek. Zneski so v evrih.

Zap. št. Podjetje Celotni prihodek Dobiček Št. zap.
1. Plasta, d. o. o., Kamnje 26.777.254 4.435.097 120
2. JMW Fire, d. o. o., Slovenska vas   9.135.359    312.661   69
3. Povše Metal, d. o. o., Prelesje   6.278.877    976.745   43
4. TERCA, d. o. o., Šentrupert   1.597.566      44.564   33
5. INTELEKTA, d. o. o., Šentrupert   1.169.202      68.027   12
6. MARJAN SLAPŠAK, s. p., Prelesje   1.023.820      27.527     5
7. HALO PESEK, d. o. o., Draga      968.928      32.833     1
8. KLJUČAVNIČARSTVO BARTOLJ, d. o. o., Vrh      933.444      77.073   14
9. BONUM, d. o. o., Prelesje      898.711      26.855     2
10. ViD Adria, d. o. o., Rakovnik      885.228      19.337     5
11. TIM-S Robert Lovše, s. p., Šentrupert      876.001      87.045     6
12. DEOTON, d. o. o., Prelesje      796.878      17.292     3
13. PETER PRIJATELJ, s. p., Rakovnik      740.118      46.101   12
14. KOŠČAK ŠENTRUPERT, d. o. o.      511.721        3.340     3
15. ESPLANADA, d. o. o., Slovenska vas      510.397      13.870  3,5
16. CAR LINE Robert Klančar, s. p.      461.483        1.941     0
17. OPTIMA ŠENTRUPERT, d. o. o., Bistrica      439.265      26.860     9
18. PREVOZI PRIJATELJ, d. o. o., Šentrupert      432.313      47.075     4
19. VINSKA KLET FRELIH, d. o. o., Šentrupert      416.628       -2.286     7
20. GM KUSELJ, d. o. o., Draga     404.654        23.069    2
21. Feliks Ahlin, s. p., Brinje     392.066        26.055    1
22. MILAN GREBENC, s. p., Bistrica     359.248        13.438    1
23. HOM, d. o. o., Šentrupert     280.217          1.546    5
24. LGZD, z. b. o., Šentrupert     256.871             195    1
25. Goran Pevec, s. p., Rakovnik     250.977         15.552    4
26. AVTOKLEPARSTVO IN AVTOVLEKA BOJAN GORENC, s. p., Slovenska vas     246.361         14.649    1
DEŽELA KOZOLCEV Šentrupert      95.394       -22.609 1,80
AHOUSE, d. o. o., Bistrica      62.550        44.519       0
JP Energetika Šentrupert, d. o. o.    Ni podatkov Ni podatkov  Ni pod.

Podatki so vzeti iz bilanc, tudi število zaposlenih. Minus pred številom pri poslovnem izidu pomeni, da je podjetje lani poslovalo z izgubo. Za Javno podjetje Šentrupert podatki o poslovanju v letu 2016 javno še niso dostopni.

Županova podjetja in šentrupertska hobotnica

Preverili smo še, kako je s podjetništvom župana Ruperta Goleta. Podjetje Esplanada je glede na prihodke na 15. mestu. Za podjetje Enthasis, ki je registrirano v Ljubljani, pa je bil 7. 8. 2017 objavljen sklep o začetku likvidaciji. Esplanada je od novembra 2008 do danes prejela rekordnih 1,99 milijona evrov davkoplačevalskega denarja.

Pred časom smo objavili tudi prispevek o šentrupertski hobotnici. V njem smo poročali o več podjetjih, s katerimi je povezan šentrupertski župan Rupert Gole, ki župansko funkcijo opravlja nepoklicno. Objavljeno je bilo tukaj: sentrupertska-hobotnica

Poleg Esplanade smo navedli še nekatera druga podjetja. Danes predstavljamo še njihovo poslovanje v letu 2016. Na seznamu smo že navedli poslovanje podjetij: Halo pesek, d. o. o., GM Kuselj in GM Kuselj, Anica Kuselj, s. p.

Dodatno smo omenjali še naslednje:

  • Ahouse, lesno predelovalnim podjetjem, s sedežem Bistrica 80, Šentrupert

Podjetje Ahouse, lesno predelovalni center Šentrupert, d. o. o., Bistrica, Šentrupert, je imelo lani 62.550 evrov prihodkov in 44.519 evrov izgube. Zaposlenih niso imeli. Podjetje je imelo največ prihodkov v letu 2015, in sicer 567.067 evrov prihodkov. Hkrati pa so imeli kar 633.967 evrov izgube. V podjetju so imeli 2 zaposlena, 24. 5. 2016 se je začel stečaj, podjetje je davčni dolžnik, decembra 2016 so zaprli bančni račun, stečaj še ni končan. Podjetje Ahouse je prejelo 456.461 evrov davkoplačevalskega denarja, večino v letih 2014 in 2015. Denar je očitno nekje poniknil.

Lastniki podjetja so glede na podatke v Poslovnem registru Slovenije: Iztok Prosenc, JP Energetika Šentrupert, d. o. o., in Anica Kuselj. Imajo tri direktorje in prokurista. Direktorji so: Iztok Prosenc, Dejan Podgoršek in Franci Kuselj. Prokurist pa je Uroš Pikl.

  • Javno podjetje Energetika, oskrba s paro in vročo vodo, d. o. o.

Tudi to se letos sooča s finančnimi težavami, čeprav je od decembra 2013 do danes prejelo 3,8 milijona evrov davkoplačevalskega denarja. Na sodišču sta zoper podjetje vloženi dve tožbi, in sicer v enem gospodarskem sporu ga podjetje Halo Pesek, d. o. o., toži za plačilo glavnice v višini 44.199,75 evra, v drugem primeru pa podjetje Ahous, d. o. o., za plačilo 89.218,57 evra glavnice. Obe pravdni zadevi potekata pred Okrožnim sodiščem v Novem mestu. Dodajmo, da bilance za JP Energetika za leto 2016 javno še vedno niso dostopne. Lastnica podjetja je Občina Šentrupert. Od 1. maja 2017 je direktor Marko Kos z naslovom v okolici Šentjanža.

Kako je z Deželo kozolcev?

Podjetje je lani poslovalo z izgubo. Od julija 2013 do zdaj pa so prejeli 113.929 evrov davkoplačevalskega denarja, večino od občine. Poslujejo zelo slabo, imajo negativen kapital in vse kaže, od avgusta do oktobra 2016 so bili tudi na seznamu davčnih dolžnikov. Vse kaže, kot bi bili na poti v (programirani) stečaj.

Podjetje Plasta, d. o. o.

Podjetje je v 100-odstotni lasti Franca Freliha, ki sicer stanuje v sosednji Mirni.  Frelih velja za 21. najbogatejšega Slovenca (po zadnji lestvici Manager, kjer so njegovo premoženje ocenili na 46,3 milijona evrov. Frelihovo matično podjetje Plasta izhaja iz družinske obrti, začeli so s proizvodnjo folij in plastičnih vrečk, danes je to skupina več podjetij za proizvodnjo plastičnih izdelkov. Frelih je lastnik tudi podjetja Dana iz Mirne, kupili so ga leta 2003.

Zaključek

Podatki kažejo, da so v Šentrupertu gospodarsko močni večinoma tisti, ki svoje poslovanje gradijo res na trdih temeljih. Pravim podjetnikom torej. Tistim pa, ki ustanavljajo in zapirajo, likvidirajo, vmes pa poberejo še veliko denarja iz državnega proračuna – davkoplačevalskega denarja torej -, pač ne moremo reči, da so podjetniki in da kraju prinašajo kaj dobrega. Prej odnašajo.

Vir: Ajpes, Erar, Gvin.com (podjetje Bisnode) in drugo.