Šentrupert: Javna razgrnitev evidence nadomestila za NUSZ za leto 2023

Šentrupert (vir: Občina)

Občina Šentrupert se je v letošnjem letu odločila v celoti posodobiti evidenco Nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Posodobitev za občino pripravlja zunanji izvajalec, Realp, Uroš Košir s. p., ki bo v nadaljnjih usklajevalnih postopkih tudi sprejemal in obdeloval pripombe k javno razgrnjenim podatkom.

Zunanji izvajalec bo skupaj z občinsko upravo tudi odpravljal morebitne napake, za katere je pristojna občina. Preglednost, zanesljivost in pravilnost podatkov za odmero NUSZ je namreč nujni predpogoj za zanesljivost sistema odmere nadomestila.

Podatke o zazidanih stavbnih zemljiščih (podatke o stavbah in stavbnih delih), je občina  pridobila po uradni dolžnosti iz uradnih evidenc Geodetske uprave RS.

Podatke o nezazidanih stavbnih zemljiščih in zemljiščih, ki se uporabljajo za poslovni namen, pa je občina vzpostavila na podlagi veljavnih prostorskih aktov ter dejanskega stanja v prostoru.

Kje in kako lahko uredite podatke? 

Podatek o neto tlorisni površini stavbe oz. stavbnega dela ali podatek o dejanski rabi stavbe oz. stavbnega dela lahko uredite na pristojni Območni geodetski upravi Novo mesto, Ljubljanska cesta 26, 8000 Novo mesto (na Občini Šentrupert podatkov o površini/dejanski rabi stavbe ali stavbnega dela NE morejo spremeniti).

Vse ostale podatke (zavezanec, odmera nezazidanih stavbnih zemljišč ali odmera zemljišč, ki se uporabljajo za poslovni namen) pa uredite na Občini Šentrupert, v času javne razgrnitve na enega od spodnjih načinov:

po elektronski pošti na naslov:  [email protected]

osebno v prostorih Občine Šentrupert v terminih:

  • sreda, 10. 8. 2022, od 12. do 17. ure,
  • sreda, 17. 8. 2022, od 9. do 12. ure,
  • sreda, 31. 8. 2022, od 12. do 17. ure,
  • ponedeljek, 19. 9. 2022, od 9. do 14. ure.

Pomembno

V primeru, da so podatki o nezazidanih stavbnih zemljiščih, zemljiščih, ki se uporabljajo za poslovni namen ali podatki o zavezancu napačni in se v času javne razgrnitve ne odzovete in ne predlagate vpisa novih ali spremenjenih podatkov v evidence, se šteje, da se s podatki strinjate.

Obravnavane bodo vse pripombe, ki bodo imele datum oddaje do vključno 25. septembra 2022.

Več in vir: sentrupert.si

M. D.