Šentlovrenc: Uporabno dovoljenje za vrtec pridobljeno

Novi vrtec v Šentlovrencu, za katerega je občina v teh dneh pridobila še uporabno dovoljenje. (vir: FB, Šentlovrenc)

Občina Trebnje je v Šentlovrencu zgradila štirioddelčni vrtec, ki bo lahko sprejel 60 otrok. Še pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja pa so morali izvesti še investicijo v protipoplavne ukrepe v kraju. Vrtec bo tako septembra lahko začel s polnim obratovanjem.

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov so zadostili vsem zakonskim zahtevam in pogoju Direkcije RS za vode, da je izdaja uporabnega dovoljenja in obratovanje vrtca možna šele po izvedbi teh del.

Uporabno dovoljenje za vrtec v Šentlovrencu so pridobili v tem tednu.

V okviru protipoplavnih ukrepov so razširili odvodni železniški jarek, umestili dodaten prepust potoka, znižali travnik med železnico in Mlinščico, ki bo deloval kot zadrževalnik vode ob ekstremnem poplavljanju, uredili in razširili kanal Mlinščice ter zgradili protipoplavni zid. Nasutje za objekt vrtca pa so izvedli že ob njegovi gradnji.

Pogodbena vrednost del pri izvedbi protipoplavnih ukrepov je bila nekaj manj kot 259 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost), občina je to zagotovila v proračunu za leto 2020.

Z izvedbo protipoplavnih ukrepov je občina tako uresničila dva pomembna cilja, in sicer pridobila uporabno dovoljenje za vrtec ter izboljšala poplavno varnost celotnega naselja Šentlovrenc.

S tem je občina tudi dosegla dolgoročni strateški cilj izvajanja zaščitnih ukrepov na poplavno ogroženih območjih.

Vrtec v Šentlovrencu je sicer že ob koncu leta 2019 postavilo trebanjsko podjetje REM, šlo pa je za prvi modularni pasivni vrtec v Sloveniji. V podjetju so ob tem zapisali, da se je občina za modularni način gradnje odločila tudi zato, ker ta predstavlja hitrejšo alternativo klasični gradnji. Glavni pogoj pri izgradnji pa je bil dosežen standard skoraj-nič energetske stavbe ob končanju objekta.

Izvedeni protipoplavni ukrepi v Šentlovrencu (foto: občina):

Vrtec v Šentlovrencu (vir: REM, Trebnje)

C. R.