Šentjernej: Zapletov ni, občina potrebuje več časa za pripravo proračuna

Šentjernej (vir: kraji.eu)

Po lanskih jesenskih lokalnih volitvah so imeli v večini občin že več sej občinskega sveta, ponekod celo štiri. V Občini Šentjernej pa so imeli le eno sejo, in še to ustanovno, konstitutivno, ki je bila 18. decembra 2018. Kje se zapleta, če se sploh zapleta?

Ustanovna seja pomeni, da so na njej potrdili mandate županu in občinskim svetnikom. Na drugi seji nato občinski svet imenuje člane odborov in komisij. Tega v Šentjerneju še niso naredili. Imenovana je le Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KMVI), bolj znana kot t. i. občinska kadrovska komisija. To sestavljajo: Vesna Bregar, Darija Kovačič, Andrej Mikec, Marjetka Rangus in Jože Vrtačič.

Odvzet Hudoklinov svetniški mandat

Za nadaljevanje delovanja občinskega sveta je bil pomemben tudi na prvi seji sprejet sklep občinskega sveta, kjer svetniki niso potrdili svetniškega mandata Francu Hudoklinu. Ta se je nato pritožil na upravno sodišče, ki pa je odločilo, da mu mandat pripada in mu ga ne morejo odvzeti. Občinski svet bi moral zdaj to popraviti, vendar pa seje po 18. decembru lani še niso imeli. To pomeni, da Franc Hudoklin še vedno ni občinski svetnik, saj mu mandat še ni potrjen.

Župan: “Zapletov ni, nekoliko več časa potrebujemo za pripravo proračuna”

Župana Radka Luzarja smo zato vprašali, kaj se zapleta v Šentjerneju. Pojasnil nam je, da »ni zapletov«. Kot razlog za to, da seja občinskega sveta še ni sklicana, pa je navedel, da nekoliko dlje časa od predvidenega traja priprava osnutka občinskega proračuna.

»Več časa je potrebnega zaradi identifikacije in izbira projektov, katere bo lahko Občina realizirala v naslednjem mandatnem obdobju.«

Župan Luzar je dodal, da bo druga seja občinskega sveta v sredo, 27. marca 2019.

Iz tega je razvidno, da bo dnevni red te seje nedvomno obsežen. Potrditi morajo člane komisij in odborov, odločiti o mandatu Francu Hudoklinu, sprejemali bodo predlog občinskega proračuna in podobno.

Življenje v Šentjerneju vseeno ne miruje

Ne glede na to pa življenje v Šentjerneju ne miruje. Posamezna dela potekajo po načrtih. Med njimi, če omenimo le nekatera, je tudi nadaljevanje izgradnje vodovoda v okviru hidravličnih izboljšav, to je od Prapreč do Pristavice. Prejšnji teden pa je bil dograjen tudi hodnik (pločnik) za pešce na območju vrtca in osnovne šole. S tem je omogočen lažji dostop s parkirišč do vrtca in šole. Prav tako je bila pri vrtcu, proti KZ Krka, izven območja gradbišča urejena okolica. Izvedeno je bilo humusiranje in zatravitev. In še je tega.

Dela pri vrtcu, urejanje pločnika.
Ureditev pri KZ Krka.
Gradnja vodovoda Prapreče – Pristavica.

A. L.