Šentjernej: Začasni most čez reko Krko v Mršeči vasi bo kmalu preteklost

Začasen most čez reko Krko v Mršeči vasi bo kmalu preteklost.

Občani naselij Mršeča vas, Zameško, Hrvaški Brod in Čisti Breg v Občini Šentjernej se bodo kmalu lahko veselili novega mostu čez reko Krko. Zdajšnji začasni most pa bo preteklost.

Šentjernejski občinski svetniki bodo namreč na seji, ki bo prihodnji teden, obravnavali idejno zasnovo mostu v Mršeči vasi.

Glede na idejno zasnovo je predvidena izgradnja mostu za potrebe prehoda mehanizacije in povezave obeh bregov z enim voznim pasom, kar pomeni, da bo potekal izmenični enosmerni promet. Ob robu cestišča sta predvidena še dva robna hodnika (pločnika).

Most bo izdelan kot enovita razpetina v izmeri 60 metrov, brez vmesnih podpor. Predvidena je jeklena konstrukcija, temelji pa bodo armiranobetonski, postavljena bosta dva krajna opornika na uvrtanih pilotih.

Občinski Odbor za okolje in prostor je idejno zasnovo, ki jo je izdelalo podjetje Gabrijelčič Arhitektura, ocenilo kot ustrezno. Na isti seji pa je Stanislav Bregar kot predstavnik Kulturnega in etnološkega društva Gallus Bartholomaeus podal pobudo, da se most že v fazi priprave projektne dokumentacije poimenuje Resslov most, kot poklon izumitelju ladijskega vijaka Josefu Resslu ob 200-letnici prvih poskusov na reki Krki. Tudi s to pobudo so se na odboru strinjali.

Če bodo svetniki potrdili projektno dokumentacijo in verjetno ni razloga, da je ne bi, bo občina pristopila k izdelavi projektne dokumentacije, kjer bodo ocenili tudi stroške investicije ter pridobili vsa potrebna dovoljenja.

Temu bo sledil terminski plan izvedbe investicije. Rok za vse to je predviden v letu 2020, nato bi sledila izgradnja.

Iz idejne zasnove je razvidno, da bo most:

  • dolg 60 metrov,
  • teme mostu je okoli 8 metrov nad strugo reke Krke,
  • vozni pas bo širok 4 metre,
  • 2 robna hodnika bosta široka po 1,45 metra.

Skupna širina bo 6,90 metra.

Del idejne zasnove je tudi natančnejši stroškovnik izgradnje. Iz tega je razvidno, da bo skupna kvadratura mostu 455,40 kvadratnega metra, pričakovana vrednost izgradnje je 958.794 evrov (brez davka) in 1,169.729 evrov z davkom.

Na kvadratni meter je to 2.105,39 evra.

Gre za pričakovano vrednost investicije, ki je bila izračunana v letu 2018. Končna vrednost bo sicer določena po izbiri izvajalca, ki ga bo občina iskala prek javnega naročanja.

Ne glede na to pa je pričakovana oziroma načrtovana cena 1,169 milijona evrov za most čez Krko zelo ugodna. Posebno še, če to primerjamo s pričakovanimi cenami nekaterih investicij v drugih občinah, še posebej danes tako modnih brvi, kjer so že načrtovane cene tudi do trikrat višje od te.

Predvidena konstrukcija mostu po idejni zasnovi, o kateri bodo naslednji teden odločali šentjernejski občinski svetniki.

Predvidena cena izgradnje

Idejna zasnova za most v Mršeči vasi je dostopna tukaj: Idejna_zasnova

J. M.