Šentjernej: V pričakovanju povečanega denarnega prispevka za novorojence

Dobrodošlica, Šentjernej (vir: arhiv)

Šentjernejski svetniki bodo na jutrišnji 3. redni seji občinskega sveta obravnavali predlog o novi višini denarnega prispevka za novorojence. Občinska uprava predlaga povečanje prispevka iz sedanjih 166,92 na 200 evrov. Veljalo naj bi za novorojenčke, rojene od 1. maja 2019 dalje.

Občina je lani denar namenila 85 novorojenčkom, v skupni vrednosti 14.188,20 evra. Za leto 2019 načrtujejo denarno pomoč v skupni višini 15.857,40 evra oziroma za 95 novorojenčkov Do 16. aprila pa so denar nakazali 26 novorojenčkom, v skupnem znesku 4.339,92 evra.

V primeru, če bo do konca leta več novorojenčkov od pričakovanih, bodo višino pomoči v občinskem proračunu povečali. Povečanje denarnega zneska je sicer še predlog občinske uprave in župana, vendar je malo verjetno, da tega v občinskem svetu ne bi tudi potrdili.

Statistični podatki za občino kažejo, da se je v občini največ otrok rodilo po letu 2010. Prvič pa je to število preseglo 100 v letu 2017. V letu 2018 je bilo v občini rojenih 85 otrok, v letu 2019 pričukujejo 95 rojstev.

Podatki o novorojenih za Občino Šentjernej po letih so naslednji:

Za občino Šentjernej so sicer značilne družine z večjim številom otrok, kar je tudi posebnost teh krajev. Zadnje objavljeni statistični podatki kažejo, da je v občini dobrih 7 tisoč prebivalcev, število živorojenih pa je višje od števila umrlih. Število najmlajših, starih do 14 let, pa je večje od števila najstarejših, kar je značilnost le redkih slovenskih občin.

Občina je na ravni razvitosti države. V občini je tudi manj starejšega prebivalstva (nad 80 let) kot je to v povprečju v državi. Podatki za Šentjernej kažejo, da je v občini 4,5 odstotka vseh prebivalcev starejših od 80 let. Na območju upravne enote Novo mesto je to 5,3, v regiji 5,1 in v državi 5,2 odstotka vseh prebivalcev.

Po doslej znanih podatkih, ki smo jih že pred časom zbrali v uredništvu, so zneski denarne pomoči za novorojenčke v nekaterih občinah Jugovzhodne Slovenije naslednji:

  • Novo mesto:             220,00 evrov
  • Ribnica:                    208,65 evra
  • Kočevje:                   200,00 evrov
  • Trebnje: za prvega otroka 156 evrov, za drugega 208 evrov, za tretjega in več 312 evrov
  • Črnomelj:                 100,00 evrov

(Podatki so bili zbrani pred nekaj meseci, dopuščamo možnost, da so se v kateri od navedenih občin denarni prispevki za novorojenčke spremenili oziroma povečali.)

Občine denarno pomoč za novorojene praviloma prispevajo za vse enako, ne glede na socialni status staršev oziroma družine.

A. L.