Šentjernej: Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselij na povodju Kobile

Vir: Občina Šentjernej

Občina Šentjernej je objavila, da bo skupaj z Direkcijo RS za vode izvedla investicije oz. ukrepe, s katerimi bodo poskrbeli za dodatno protipoplavno zaščito zemljišč in naselij vzdolž vodotoka Kobila, za katere velja visoka poplavna ogroženost.

Z investicijo so predvidene vodnogospodarske ureditve na potoku Kobila od Šentjerneja do območja obstoječe zaplavne pregrade nad Gorenjim Vrhpoljem.

Na nujnost ureditve doline Kobile, ki je hidrološko najbolj občutljiv predel tega in novomeškega območja si je že od leta 2015 dalje prizadevala poslanka Anja Bah Žibert, izvoljena tudi na šentjernejskem območju. Prvič je bila izvoljena leta 2014.

Premaknilo pa se je šele v času prejšnje vlade, pod vodstvom Janeza Janše, ki je projekt uvrstila v Nacionalni načrt za okrevanje in odpornost (povezano s črpanjem evropskih sredstev), na razvojnem področju Zeleni prehod: Čisto in varno okolje. Občina Šentjernej pa je na podlagi tega 10. marca 2022 (še pred lanskimi državnozborskimi volitvami) z Direkcijo RS za vode sklenila Sporazum o skupni izvedbi investicije. Tega zdajšnja vlada ni mogla več preprečiti.

S sporazumom je občina prevzela nalogo izdelave projektne dokumentacije za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ter pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja.

V ta namen so bile skupaj z Direkcijo za vode ter projektantom izvedene poplavne študije (Analiza). 10. julija 2023 pa je bil organiziran predstavitveni sestanek z lastniki zemljišč v Kulturnem centru Primoža Trubarja, ki se ga je udeležilo večje število domačinov. Stvari so torej stekle.

Dolina Kobile leži v osrednjem delu Gorjancev in predstavlja zaprto hudourniško dolino potoka Kobile, zaradi svojih hidroloških, geomorfoloških, biotskih in botaničnih lastnosti pa ima izjemno velik pomen. Pojavlja se v kar treh kategorijah varovanja, in sicer kot naravna vrednota, območje Natura 2000 ter kot ekološko pomembno območje.

Načrti ureditve:

Vir: Občina Šentjernej

A. L.