Šentjernej: Razstava Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije

Odprtje razstave (foto: Tanja Jakše Gazvoda, vir: občina Šentjernej)

V Kulturnem centru Primoža Trubarja Šentjernej so v torek odprli razstavo “Obrazi dediščine jugovzhodne Slovenije”.

Razstava bo na ogled do 7. decembra 2023.

Z razstavo se novomeška območna enota Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije predstavlja z delom in projekti, ki so rezultat strokovnega dela in prizadevanj zaposlenih konservatorjev, restavratorjev in drugih strokovnih sodelavcev v zadnjem desetletju. Posamezne pomembnejše varstvene dejavnosti in izbrani obnovljeni spomeniki omogočajo vpogled v aktualno problematiko in izzive spomeniškovarstvenega dela v JV delu Slovenije.

Na odprtju razstave sta obiskovalce pozdravilapodžupan občine Šentjernej, Jože Vrtačič in vodja OE mag. Dušan Štepec, o sami razstavi in njeni zasnovi pa je spregovoril konservatorski svetovalec Mitja Simič. Kulturni program je popestril nastop Ljudskih pevcev Vrhpolje.

Novomeška območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije je ob tej priložnosti podelila ustanovam in posameznikom posebne zahvale za njihov pomemben prispevek k ohranjanju nepremične kulturne dediščine na območju Občine Šentjernej, in sicer: Občini Šentjernej, Simonu Udvancu, Kartuziji Pleterje, župniku Župnije Šentjernej g. Antonu Trpinu, Vinku Gradišarju in Združenju borcev za vrednote NOB Šentjernej. Občina Šentjernej je zahvalo prejela za prispevek k prezentaciji srednjeveškega Gutenwerda in za skrb ter spodbujanje pozitivnega odnosa do ohranjanja kulturne dediščine v lokalnem okolju, kakor je bilo povedano v utemeljitvi zahvale.

Pričujoča razstava je že gostovala v Mirni Peči, Kostanjevici na Krki, Trebnjem, Mokronogu, Novem mestu, Krškem in v Brežicah. Z gostovanji bodo nadaljevali, saj se želijo predstaviti v vseh 18 občinah, ki jih pokrivajo. Razstava je nadaljevanje predstavitve iz leta 2013, ki jo je območna enota Novo mesto pripravila ob praznovanju 30. obletnice delovanja. Hkrati pa z njo napoveduje tudi novo razstavo, in sicer o gradu Grm v Novem mestu, s katero želi v letošnjem letu vsebinsko zaokrožiti in obeležiti 40 let svojega delovanja.

Župnik Župnije Šentjernej Anton Trpin, prejemnik zahvale.
Razstava (foto: Tanja Jakše Gazvoda, vir: občina Šentjernej)

Besedilo: ZVKDS OE NM in Tanja Brate
Fotografije: Tanja Jakše Gazvoda (več fotografij je dostopnih na povezavi: sentjernej.si