Šentjernej: Projekt kanalizacijskega omrežja zaključen

Projekt Odvajanje in čiščenje v porečju Krke – Občina Šentjernej je v celoti zaključen. Poleg kanalizacije, črpališč in malih komunalnih čistilnih naprav po osnovni pogodbi so bili zgrajeni še dodatni priključni kanali, ki so bili grajeni po odobrenem aneksu.

Za vse kanale je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje, zato se bodo pričeli izvajati priklopi objektov na zgrajeno kanalizacijo.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki jo vodi minister Zvone Černač (SDS), je sklep o finančni podpori za projekt v Šentjerneju izdala kmalu po nastopu zdajšnje vlade, 15. julija 2020. Projekt je bil ocenjen na dobrih 1,2 milijona evrov, od tega je evropski Kohezijski sklad prispeval 566.000 evrov.

S projektom se je stopnja priključenosti na javno kanalizacijsko omrežje s 94 odstotkov povečala na 98 odstotkov.

M. D.