Šentjernej: Proizvodno storitvena cona – sever končana

Občina Šentjernej je konec septembra zaključila investicijo Širitev proizvodno storitvene cone Šentjernej – sever, ki obsega 7,71 hektarja zemljišč. Vrednost investicije je bila 1,3 milijona evrov.

Od tega je dobrih 884 tisoč evrov sofinanciranih iz državnega proračuna; 25 odstotkov tega zneska predstavlja slovenski del in 75 odstotkov prispevek Evropske unije, iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

V sklopu investicije je bilo izgrajenih 781 metrov fekalne kanalizacije (506 metrov gravitacijskih kanalov in 275 metrov tlačnih kanalov), 636 metrov meteorne kanalizacije, 100 metrov ponikovalnice ter 650 metrov vodovodnega omrežja. Pridobili so tudi 624 metrov plinovodnega omrežja, 306 metrov telekomunikacijske kanalizacije, 830 metrov elektro kabelske kanalizacije in 845 metrov cestne razsvetljave.

Vseh asfaltiranih površin za potrebe obrtne cone je 9.717 m2 in vključujejo glavno dostopno cesto, prečno cesto in dostopno cesto s parkirišči.

Novo zgrajena cona bo podjetnikom in obrtnikom nudila prostor za izgradnjo poslovnih objektov na štirinajstih zemljiščih, so sporočili s šentjernejske občinske uprave.

foto: Občina Šentjernej

C. R.