Šentjernej: Pot zgovorne tišine

Pot zgovorne tišine (vir: Občina Šentjernej)

Kulturno društvo Zgovorna tišina, katerega cilja sta spoznavanje zgodovine in poslanstva kartuzijanskega reda ter zavzemanje za ohranitev žive kartuzije, je ob Kartuziji Pleterje pri Šentjerneju uredilo sprehajalno pot Pot zgovorne tišine.

Pot so uredili s prostovoljnim delom in donacijami. Ob njej so postavili informacijske table in izdali zloženko.

Ob poti so postavili 16 tabel z dvojezično zapisanimi podatki o poti in samostanu ter z izbranimi citati iz pravil kartuzijanskega reda, je povedal predsednik Kulturnega društva Zgovorna tišina, Jože Simončič – pleterski.

Pot je namenjena posameznim obiskovalcem, za prijeten sprehod v tišini in premislek ob izbranih mislih. Več kot 60 citatov iz Pravil kartuzijanskega reda so poslali prijateljem kartuzije ter skavtom in tabornikom, da so izbrali 16 tematskih sklopov in citatov, ki so sedaj predstavljeni na tablah ob poti.

Gre za 2,9 km dolgo nezahtevno sprehajalno pot s stometrsko višinsko razliko, ki jo navadno prehodimo v eni uri. Vodi ob samostanskem obzidju in se začne Muzeju na prostem Pleterje ter konča v samostanski gotski cerkvi. Zloženko z glavnimi usmeritvami je moč dobiti v bližnji samostanski trgovini.

Pot zgovorne tišine so s kulturnim programom in prerezom naravnega traku odprli 30. junija 2023, ko so jo predstavili in skupaj z obiskovalci tudi prehodili. Pridobitev je blagoslovil novomeški škof, msgr. dr. Andrej Saje. Druženje se je nadaljevalo pri Muzeju na prostem Pleterje.

Besedilo: Tanja Brate

Foto: Emil Turk