Šentjernej: Na Jernejevo slavnostno odprtje križišča v Maharovcu

Na god svetega Jerneja, 24. avgusta 2020, je Občina Šentjernej v okviru občinskega praznika uradno predala svojemu namenu križišče v Maharovcu. Gre za  zelo prometno državno cesto, kjer večina vozi veliko hitreje, kot je omejitev (90 km/h).

Osnovni namen ureditve novega križišča je bil izboljšati priključevanje lokalne ceste in v največji meri izboljšati varnostno situacijo na območju križišča.

Zbrane je nagovoril župan Jože Simončič, ki je podal vse podrobne informacije o investiciji (več podatkov o investiciji najdete na povezavi. Med drugim se je zahvalil vsem, ki so sodelovali pri pripravi in izvedbi naložbe. Posebno zahvalo je izrekel predstavnikom Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI).

“Veseli smo te pridobitve, ki je pomembna zlasti z vidika varnosti vseh udeležencev v prometu, še posebej pa otrok, ki tu vstopajo v šolski avtobus,” je še dejal župan.

Zbrane je nagovorila tudi vodja po pooblastilu Karmen Praprotnik iz Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest in prometno varnost. Izpostavila je odlično sodelovanje s šentjernejsko občino, ureditev tega križišča je dala za primer dobre prakse med državo in lokalno skupnostjo. Povedala je še, da direkcija upravlja v občini s 15 kilometri državnih cest in da se trudijo, da so prevozne in čim bolj varne. Izpostavila je prihodnje načrte del v šentjernejski občini.

V letih 2021 oz. 2022 je predvidena obnova dobrega kilometra vozišča državne ceste na relaciji Novo mesto – Šentjernej. Ocenjena vrednost projekta je slab milijon evrov.

Drugi projekt je ureditev ceste od začetka naselja Drama skozi naselje Roje do obstoječega krožišča v Šentjerneju, kar naj bi skupaj za vse etape stalo okrog dva milijona evrov.

Dogodek sta popestrila Pihalni orkester Občine Šentjernej ter Šentjernejski oktet. Novo pridobitev pa je blagoslovil župnik Anton Trpin.

V nadaljevanju objavljamo fotografije s slovesne otvoritve (za povečanje kliknite na fotografijo):

Besedilo in foto: Anita Petrič, Občina Šentjernej

C. R.