Šentjernej: Mandata Francu Hudoklinu niso potrdili

Šentjernej (vir: kraji.eu)

V Občini Šentjernej je bila v torek popoldne prva redna seja novega občinskega sveta. Na dnevnem redu so imeli poročila o volitvah in potrditve mandatov. Novi svetniki so potrdili mandat novoizvoljenemu županu Radku Luzarju. Pri potrjevanju občinskih svetnikov pa se je zapletlo: člani namreč niso potrdili mandata Francu Hudoklinu.

Za potrditev Hudoklinovega mandata, ki je za svetnika kandidiral kot prvi naveden na listi SLS (za župana je kandidiral s podporo stranke DeSUS), je glasovalo 6 svetnikov, proti pa 7.

To pomeni, da občinski svet Franca Hudoklina za mesto občinskega svetnika ni potrdil.

Občinska mandatna komisija za potrjevanje mandatov je namreč prejela pritožbo štirih svetnikov na mandat Franca Hudoklina. Pritožili so se Andrej Mikec (Lista za šentjernejsko dolino), Janez Selak (lista Skupaj za prihodnost, Jože Vrtačič (Mladi za aktiven Šentjernej) in Albert Pavlič (SDS). V pritožbi so izpostavili spornost Hudoklinovega mandata za občinskega svetnika.

Hudoklin je kot vodja centralne čistilne naprave v Šmalčji vasi zaposlen v podružnici WTE iz Kranjske Gore, ki je koncesionar čistilne naprave in kanalizacijskega sistema.

Gre za podružnico nemškega podjetja WTE Wasssertechnik GMBH iz Essna v Nemčiji. Vodja podružnice v Kranjski Gori je Bengt-Ivo Martens, kot ustanovitelj nemškega podjetja je v sodnem registru vpisan Reinhar Schröder iz Essna.

Koncesijo so dobili v času Hudoklinovega županovanja, občina Šentjernej pa je zdaj v postopku odpovedi te koncesije. Ko je Hudoklin leta 2014 prvič izgubil volitve, se je nemudoma zaposlil v WTE, kar je v Šentjerneju že takrat povzročalo veliko negodovanja. Prav ta čistilna naprava je v zadnjem mandatu Hudoklinovega vodstva (do 2014) že sicer povzročala veliko hude krvi, afera s komunalnim prispevkom pa ga je takrat dokončno stala županskega mesta. Izvoljen je bil Radko Luzar.

Kranjsko podjetje WTE, kjer je zaposlen Hudoklin, želi zdaj odkupiti koncesijo za opravljanje zbiranja, odvajanja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda na območju Občine Šentjernej. Občina pod Luzarjevim vodstvom pa temu nasprotuje in so v sporu.

Pritožniki so v pritožbi zapisali, da naj bi pri odločanju o stvareh, povezanih z zahtevo, koncesijo in sporom prišlo do nasprotja interesov, pojavil bi se videz nespristranskosti, navsezadnje pa Hudoklin prejema plačo iz podjetja, kamor se denar nakazuje tudi iz občinskega proračuna. Zato njegovemu mandatu občinskega svetnika nasprotujejo.

Hudoklin bo zdaj iskal pravico na sodišču. V osmih dneh se lahko pritoži na Upravno sodišče RS, ki bo odločalo o mandatu, kot tožena stranka pa bo občinski svet.

Župan zaprisegel

Župan Radko Luzar je ob zaprisegi povedal, da bo tudi njegov drugi mandat usmerjen v prihodnost in skupno dobro, o zapletu z mandatom Franca Hudoklina pa je dejal, da je prav, da se nekatere stvari razčistijo že v začetku.

Število na volitvah izvoljenih svetnikov po posameznih listah in strankah v 17-članskem občinskem svetu:

  • Skupaj za prihodnost  (4): Radko Luzar, Jožica Potočar, Janez Selak, Darija Kovačič (namesto Luzarja bo Alojz Hosta)
  • SLS (3): Franc Hudoklin, Alenka Brežnjak, Sebastjan Kruh
  • Mladi za aktiven Šentjernej (2): Jože Vrtačič, Maša Močivnik
  • SDS (2): Albert Pavlič, Vesna Bregar
  • Lista za celostni razvoj (2): Jože Simončič, dr. Marjetka Rangus
  • Lista za šentjernejsko dolino (2): Andrej Mikec, Mojca Lampe Kajtna
  • SD (1): Tomaž Junc
  • DeSUS (1): Viktor Luzar

Volitve za romskega svetnika niso bile izvedene, saj ni bilo prijavljenega nobenega kandidata. Te volitve bodo v Šentjerneju ponovili.

V občinski svet se niso uvrstili: NSI, SMC in Lista Viktorije Rangus.

Pritožba zoper mandat Franca Hudoklina:

J. M.