Šentjernej: Gradnja novega Resslovega mostu prek Krke v Mršeči vasi se lahko začne

Podpis pogodbe za gradnjo mostu v Mršeči vasi (vir: občina)

V avli Kulturnega centra Primoža Trubarja v Šentjerneju sta Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, in Martin Gosenca, predsednik uprave podjetja CGP, slovesno podpisala pogodbo za izgradnjo Resslovega mostu v Mršeči vasi. Predvideni most je dolžine 68 m in širok do 10,40 m, z zunanjo leseno ograjo.

 Vrednost pogodbenih del po tej pogodbi znaša 1,86 milijona evrov (brez DDV) oz. 2,27 milijona evrov (z DDV). Predvideni zaključek gradbenih del je v oktobru 2025.

Ob podpisu pogodbe je župan Simončič izrazil zadovoljstvo z začetkom projekta in se zahvalil vsem za njihov trud in podporo. “Izgradnja Resslovega mostu je rezultat dolgoletnega prizadevanja in načrtovanja. Prepričan sem, da bo Resslov most prinesel številne koristi naši skupnosti in prispeval k njenemu nadaljnjemu razvoju,” je povedal..

Predsednik uprave CGP Martin Gosenca se je zavezal k uspešni izvedbi projekta. “Veseli smo, da lahko s svojimi izkušnjami in znanjem prispevamo k izgradnji tako pomembnega objekta. Prepričani smo, da bo Resslov most izpolnil vsa pričakovanja in služil svojemu namenu še vrsto let,” je dejal Gosenca.

Nov Resslov most čez Krko v Mršeči vasi bo prebivalcem nudil trajno in varno rešitev premoščanja reke Krke. Objekt se bo nahajal na cesti št. LC394121, ki bo potekala na južni strani brega reke Krke preko kmetijskih površin v dvignjenem nasipu. Po prečkanju reke Krke poteka proti severu skozi naselje Mršeča vas, kjer se na njo z vzhodne strani priključuje javna pot št. 894192, z zahodne strani pa poljska dostopna pot.

Nov objekt se bo nahajal gor vodno glede na trenutni začasni pontonski most, na podobni lokaciji, kot nekdanji lesen objekt.

Betonski most, ki ga je projektiral inženirski biro Ponting, je zasnovan kot integralna konstrukcija brez ležišč, pri čemer je prekladna konstrukcija AB konstrukcija v krajne opornike in vmesne podpore elastično vpeta. Hkrati je objekt zasnovan kot ena zavorna enota z asfaltnimi fugami na območju krajnih opornikov. Podporno konstrukcijo sestavljata dva krajna opornika ter dve vmesni podpori v strugi reke Krke. Vmesne podpore so hidravlično oblikovani stebri zunanjih dimenzij 3,50/1,00 m, višine stebrov znašajo 8,0 oz. 10,0 m. Stebri so zgoraj elastično vpeti v prekladno konstrukcijo, medtem ko so spodaj vpeti v pilotne grede, katerih tlorisne dimenzije znašajo 8,30 x 1,80 m ter debeline 1,80 m.

Temeljenje mostu je v celoti predvideno kot globoko, na pilotih premera 1,20 m dolžine od 22 m (krajna opornika) do 25 m (vmesne podpore), kar zagotavlja ustrezno varnost in stabilnost v prostoru. Vmesne podpore so temeljene na 3 pilotih v osi posamezne podpore, medtem ko sta oba opornika temeljena na 2 pilotih.

Projekt izgradnje Resslovega mostu bo izboljšal prometno povezljivost in varnost. Most bo omogočil boljšo pretočnost prometa in povečal dostopnost različnih delov občine, kar bo neposredno vplivalo na kakovost življenja občanov.

Vir: Občina Šentjernej, foto: Tanja Brate

M. D.