Šentjernej: Gradnja doma za starejše se še ni začela, kje so razlogi?

Seja šentjernejskega občinskega sveta, kjer so obravnavali načrte za gradnjo doma starejših občanov v Šentjerneju, februar 2021. (vir: arhiv)

Za dom starejših občanov v Šentjerneju je bilo predvideno, da se bo gradnja na zemljišču ob enem od krajevnih trgovskih središč, pokopališču, zdravstvenem domu in otroškem vrtcu začela že v letu 2021, končana pa do sredine leta 2023. 

Postopki so se začeli že v letu 2020, gradnja pa se tudi v letu 2023 še ni začela, investitor je namreč še vedno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja. Dom bi kraju prinesel vsaj 50 novih delovnih mest.

V Občini Šentjernej se potreba po izgradnji doma starejših občanov kaže že več kot 15 let, šentjernejski starostniki, ki starosti ne morejo preživljati doma, pa so nameščeni v domovih po širši okolici. Leta 2020, v času vlade Janeza Janše, je nato prišlo do rešitve. Izvedelo se je, da bo dom za starejše s 150 namestitvami v Šentjerneju zgradilo zasebno podjetje SeneCura, zastavili so ga kot del širše zastavljene pomoči starejšim in medgeneracijsko središče. Četudi bo dom za starejše v zasebni lasti, bo deloval po primerljivih cenah.

Predstavnik podjetja SeneCura je idejno zasnova doma starejših in program socialne oskrbe v Občini Šentjernej prvič predstavil konec septembra 2020. Podjetje je nato sredi februarja 2021 sporočilo, da so bili uspešni na javnem razpisu za podelitev koncesije.

Dolgotrajno pridobivanje gradbenega dovoljenja

Ker se gradnja doma še ni začela, smo na portalu preverili, kaj se dogaja. Ugotovili smo, da je investitor, podjetje SeneCura, še vedno v postopku pridobivanja gradbenega dovoljenja.

Iz podjetja so nam sporočili, da je upravni postopek izredno dolgotrajen. Hkrati so padli tudi v čas visokih cen energentov, neugodne pogoje financiranja, dvig obrestne mere, težave z dobavljivostjo gradbenih materialov, težave pri pridobivanju negovalnega kadra in nestimulativne plače, izrazita rast stroškov materiala in storitev (živil, elektrike, komunale, ogrevanja).

Nadalje jim dodatno veliko oviro predstavlja tudi pomanjkanje kadra v zdravstveni negi in oskrbi (kuharji in osebje v kuhinji). Vse težje najdejo in pritegnejo dovolj kadra že za njihove obstoječe zmogljivosti. V Sloveniji imajo polno delujočih že pet domov (v občinah Maribor, Hoče – Slivnica, Vojnik, Radenci in Žiri), v šestem novem domu v Komendi so že pričeli s sprejemanjem stanovalcev, Zaključujejo tudi gradnjo doma v Pivki, ki bo njihov sedmi dom. V Šentjerneju, Rušah in Mislinji pa so postopki še v teku.

Težave, ki jih navajajo v podjetju SeneCura, niso njihova posebnost, s tem se sooča celoten sektor oskrbe starejših v Sloveniji.

V SeneCuri zaprosili za podaljšanje koncesije

Združenje koncesionarjev domov za starejše se je z Luko Mescem, ministrom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, sestalo že 14. septembra 2022. Govorili so o odprtih in žgočih vprašanjih, s katerimi se v zadnjem letu soočajo koncesionarji domov za starejše, predvsem pa o tem, da se zaradi trenutnih razmer koncesionarji spopadajo z resnimi izzivi glede začetka ali nadaljevanja gradnje domov za starejše in ne morejo zagotoviti začetka opravljanja dejavnost kot je bilo dogovorjeno v koncesijskih pogodbah.

Luki Mescu so med drugim predlagali poenostavitev postopkov in dvig plač za najbolj deficitarne poklice.

Izpostavili so tudi povišanje cen storitev institucionalnega varstva, predvsem izrazito rast stroškov materiala in storitev (živil, elektrike, komunale, ogrevanja) na katere koncesionarji nimajo nikakršnega vpliva.

Mesec je septembra 2022 težavam in predlogom za rešitve le teh prisluhnil, jim pojasnil, da jih razume in potrdil, da jih bodo na ministrstvu proučili.

V SeneCuri rešitve za te težave iščejo že dlje časa tudi prek Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, katere člani so.

Sestanek v začetku decembra 2022: Koncesije podaljšane za dve leti

S pristojnimi na ministrstvu so se nato sešli še v začetku lanskega decembra in v skupni razpravi o nastalih težavah, sprejeli odločitev o tem, da 6. decembra 2022 vložijo na pristojno ministrstvo prošnjo za podaljšanje koncesij, kar so tudi storili.

Koncesije so bile podaljšane za obdobje 2 let, do 31. 12. 2024 in s tem tudi začasna zamrznitev začetka gradenj.

V SeneCuri za za Mojo Dolenjsko pojasnili: “Izgradnja domov starejših občanov je bil in ostaja naš skupni cilj, radikalno zaostrene okoliščine v času od pridobitve koncesij so nas potisnile v situacijo, ko potrebujemo premostitveni čas za uresničitev naših dogovorov.”

—-

SeneCura s sedežem na Dunaju je bila ustanovljena leta 1998 v Avstriji in je od leta 2015 del francoske skupine ORPEA. Kot vodilni zasebni ponudnik v Avstriji SeneCura upravlja z 88 ustanovami poleg tega pa še z 19 domovi za nego na Češkem in z doslej 6 domovi v Sloveniji (Vojnik, Maribor, Radenci, Hoče –Slivnica, Žiri in Komenda). SeneCura je med vodilnimi družbami na trgu v zasebnem sektorju, tudi po inovativnosti, in je prejela že več priznanj za kakovost in inovacije.

A. L.