Šentjernej: Dve veliki investiciji in več manjših

Šentjernej (vir: občina)

Investicije v občini Šentjernej letno znašajo povprečno okoli 4 milijone evrov, je na včerajšnji novinarski konferenci ob skorajšnjemu občinskemu prazniku povedal župan Jože Simončič. Več investicij poteka ali bo potekalo tudi letos, pri čemer občina pri številnih pričakuje tudi na evropska in državna sredstva. 

Župan je navedel dve večji naložbi. Prva je gradnja nadomestnega mostu prek Krke v Mršeči vasi, druga pa je gradnja športne dvorane ob Osnovni šoli Šentjernej.

Med investicijami, ki občino čakajo v drugi polovici leta, je župan navedel še:

  • nadaljevanje ureditve cestne in komunalne infrastrukture v Dolenji Stari vasi,
  • dokončno ureditev obzidja, parkirišč in dovozne ceste za pokopališče v Gradišču pri Šentjerneju,
  • asfaltiranje dotrajanih lokalnih cestnih odsekov in občinskih javnih poti,
  • dokončanje celovite energetske prenove občinskih javnih zgradb,
  • ureditev cestne in komunalne infrastrukture v Dolenjem Maharovcu ter
  • druga manjša naložbena vzdrževalna dela pri cestni in komunalni infrastrukturi.

Most v Mršeči vasi

Gradnja nadomestnega mostu prek Krke v Mršeči vasi naj bi stala približno 2,5 milijona evrov. Gradbeno dovoljenje za most so že zagotovili, graditi bi lahko začeli konec leta.

Občina bi rada projekt nadomestnega mostu, ki se vleče od zaprtja starega odsluženega mostu leta 2014, končala do konca prihodnjega leta. Pri tem poleg lastnih računa tudi na morebitna razpisna sredstva ali zadolžitev.

Športna dvorana ob Osnovni šoli

Druga večja naložba bo gradnja športne dvorane ob Osnovni šoli Šentjernej. Po grobih ocenah naj bi ta stala od 2,5 milijona do 3,5 milijona evrov. Zanjo še pripravljajo potrebno dokumentacijo, bolj točna višina naložbe pa bo znana po izdelavi finančne konstrukcije. Z gradnjo nameravajo začeti marca ali aprila prihodnje leto, je dodal župan.

Šentjernejska občina si sicer prizadeva za kakovostno opremljenost in kakovostno infrastrukturo kot pogoja za kakovostno življenje. V letnem povprečju za naložbe namenijo približno štiri milijone evrov.

Jernejevo 2022

Simončič je med drugim povabil na 16-dnevni prireditveni niz Jernejevo 2022. Ta bo potekal med 13. in 28. avgustom, v Šentjerneju pa ga pripravljajo nekaj več kot 25 let.

O občini

V občini prebiva nekaj več kot 7000 prebivalcev, število prebivalcev in priseljencev narašča. Število občanov se je v zadnjih desetih letih povečalo za okoli 600. V vrtec je vpisanih 410 otrok, osnovno šolo obiskuje 780 šolarjev. Pri povprečni bruto plači se zaposleni v občini  uvrščajo na drugo mesto v regiji, prva je Mestna občina Novo mesto.

M. D.