Semič: Veliko bolniške odsotnosti

Semič (vir: TIC Semič)

V občini Semič, ki je manj razvita od povprečja v državi, je nadpovprečno število bolniške odsotnosti zaposlenih, kažejo najnovejši podatki o zdravju v občini. Delovno aktivni so bili lani zaradi bolniške v povprečju odsotni 18,3 koledarskih dni, kar je največ v Beli krajini.

V sosednji občini Črnomelj je bilo manj bolniške, zaposleni so bili v povprečju odsotni 16,1 dneva v letu, v občini Metlika pa celo samo 13,5 koledarskih dni. Povprečje v Sloveniji je 17,7 dni.

V občini Semič je večji prirast prebivalstva od povprečja, manj pa je starejših nad 80 let. Precej več od povprečja je samo osnovno izobraženih oseb (s končano osnovno šolo ali manj). Nad povprečjem je tudi prekomerno prehranjenih otrok.

Za Semič je še značilno, da v občini živi več prejemnikov zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka od povprečja v državi. Prejemnikov zdravila za sladkorno bolezen je blizu slovenskega povprečja. Več je tudi prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi. Veliko je tudi prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

Število srčne kapi je približno na ravni povprečja, v starosti od 35 do 74 let sta bili lani 2 kapi na tisoč prebivalcev. Več od povprečja pa je bilo možganske kapi.

Novih primerov raka debelega črevesja in danke ter pljučnega raka je približno toliko kot v državi. Nekoliko več od povprečja pa je novih primerov raka dojke.

Splošna umrljivost je bila lani nad povprečjem v državi, nekoliko nad povprečjem je bila tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja. Manj od povprečja pa je bilo umrljivosti zaradi vseh vrst raka.

Podatke o zdravju v občini je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (Zdravje v občini (nijz.si).

(Prvotno objavljeno 19. julija 2021.)

C. R.