Semič: Veliko bolniške odsotnosti, čedalje manj zaposlenih

Semič (vir: TIC Semič)

Razvitost občine Semič je za več kot desetino nižja od povprečja v državi. Hkrati je z 90 odstotki povprečja države bistveno manj razvita kot občina Novo mesto, kjer je razvitost skoraj za tretjino višja od državnega povprečja. V Beli krajini je semiška občina na ravni razvitosti črnomaljske, obe pa sta manj razviti od občine Metlika, ki je na državnem povprečju.

V občini Semič se je stopnja delovne aktivnosti v zadnjih treh letih precej zmanjšala, delovno aktivnih je le 63,7 odstotka vseh, kar je manj od slovenskega povprečja, ki je 64,6 odstotka.

Hkrati v občini Semič izredno narašča bolniška odsotnost. Še leta 2016 so bili zaposleni v povprečju na bolniški 12,8 dneva, nato je stanje naraščalo, zadnji podatki kažejo, da je vsak zaposleni zaradi bolniške odsoten 18,6 dneva v letu, kar je že blizu enega delovnega meseca v letu.

Še leta 2016 je bilo v občini Semič manj bolniške kot v državi, tako je bilo tudi v letu 2021, v letu 2022 pa se je to razmerje že spremenilo. Bolniške v Semiču je več kot v povprečju v državi in tudi več kot v regiji Jugovzhodna Slovenija.

Delež oseb, ki prejemajo zdravila zaradi povišanega krvnega tlaka, je v Semiču višji od slovenskega povprečja. Delež oseb, ki prejemajo zdravila za sladkorno bolezen, pa je blizu povprečja. Višji od povprečja je tudi prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj.

V občini Semič po letu 2017 naraščajo bolezni, ki so neposredno pripisljive alkoholu, rast po letih 2019 je izrazita.

V občini je v zadnjem letu naraslo število novih primerov raka dojke, občina je tudi nad vsemi povprečji, tako v državi kot regiji. Hkrati je umrljivost zaradi raka dojke v občini nižja od povprečja v državi in regiji.

Narasla pa je umrljivost zaradi pljučnega raka. Po letu 2018 narašča tudi umrljivost zaradi samomora. Izrazit vzpon je bil po letu 2020.
Srčne kapi je manj od povprečja v državi, možganske kapi pa je več.

Prirast prebivalstva je v Semiču s 4,1 nižji od povprečja v državi, ki je 6,2. Manj je starejših nad 80 let. Bistveno več od povprečja v državi in regiji je tudi odraslih, ki imajo le osnovno šolo ali manj (teh je dobra petina vseh).

V občini Semič je več prekomerno prehranjenih odraslih kot v državi, več je tudi prekomerno prehranjenih otrok.

Podatki so vzeti iz publikacije Zdravje v občini 2022, ki jo je tudi letos pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje.

Vir: Zdravje v občini

A. L.