Semič: S pomočjo evropskih sredstev obnavljajo muzejsko hišo

Muzejska hiša v Semiču (belakrajina.si)

V Semiču obnavljajo muzejsko hišo, vrednost obnove je dobrih 884 tisoč evrov, od tega bo 320 tisoč evrov evropskega denarja, preostalih 564 tisoč evrov bo občina pokrila z lastnimi sredstvi.

Investicijo izvajajo v okviru projekta »Misterion, ki je sofinanciran iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija – Hrvaška 2014-2020.

Obnovljena muzejska hiša bo z novo opremo po obnovi, ki mora biti po pogodbi končana do konca septembra letos, ustrezna za nove vsebine razstav, tudi interaktivne, in prilagojena ranljivim skupinam.

Za dobrih 884 tisoč evrov (z davkom na dodano vrednost, brez davka pa 724 tisoč evrov) bodo obnovili stavbo v celoti in ob objektu zgradili nov prizidek. To pomeni, da bodo na obstoječem objektu v celoti zamenjali ostrešje, stavbno pohištvo, prenovili bodo fasado, rekonstruirali medetažne konstrukcije, predvidena je tudi statična utrditev objekta. V prizidku bodo prostori Turistično-informacijskega centra (TIC), vgrajeno bo dvigalo, sanitarije in podobno. Objekt bo protipotresno saniran, na novo bodo zasnovane strojne in elektro inštalacije, vgrajena bo nova oprema.

Občina Semič je k navedeni investiciji pristopila, ker je obstoječa stavba muzeja v zelo slabem stanju in nikakor ne omogoča kakovostne predstavitve obstoječe muzejske zbirke oz. kakršnekoli druge razstave ali aktivnosti v tem objektu. Prav tako ni primerna za sprejem velikega števila gostov in nima ustreznih prostorov in ne ustrezne opreme, ki bi omogočala doživetje razstave na inovativen način in za vse ciljne skupine.

Javno naročilo za obnovo je občina objavila avgusta lani, nato je bil kot najugodnejši ponudnik Malkom iz Novega mesta. Slednji dela izvaja skupaj s podjetjem TGH iz Črnomelj.

Vrednost celotnega projekta Misterion – Doživetje skrivnosti voda je 1.239.205,95 evra, izvajati se je začel julija 2017 in bo trajal do konca leta 2019.

V projektu sodeluje pet partnerjev:

  • Občina Semič kot vodilni partner in nato
  • Općina Kamanje,
  • Občina Metlika,
  • LAG Vallis Colapis,
  • Kompas Novo mesto d. o. o.
  • in trije pridruženi partnerji: Belokranjski muzej Metlika, Gradski muzej Karlovac in Športno društvo Stranska vas pri Semiču.

V občini Semič bodo v okviru projekta Misterion obnovili in uredili muzejsko hišo, kjer bo urejena tudi interaktivna razstava naravne dediščine Bele krajine, nato pa uredili še kraške učne poti, vključno z gradnjo viseče brvi čez reko Krupo.

C. R.