Selitve: Pridobili več deset tisoč tujih državljanov in izgubili več tisoč slovenskih

(vir: pixabay.com)

V Slovenijo se je lani priselilo 31.319 oseb, kar je bilo za 10 odstotkov več kot leta 2018. Vendar pa statistični podatki kažejo, da se je število priseljenih slovenskih državljanov v Slovenijo lani zmanjšalo, povečalo pa se je število priselitev tujih državljanov.

V zadnjih dveh letih (2018 in 2019) smo v Sloveniji pridobili 36.221 dodatnih tujih državljanov, slovenskih državljanov pa je bilo 5080 manj. To je saldo selitev in odselitev.

(Vir: Statistični urad RS)

Statistični urad RS je včeraj objavil selitveno poročilo, iz katerega je razvidno, da se je lani v Slovenijo vrnilo 3759, kar je bilo 595 manj (14 odstotkov manj) kot v letu 2018. Priselitve tujih državljanov pa so se povečale iz 24.101 v letu 2018 na 27.560 v letu 2019. Povečanje je bilo za 3459 ali za 14 odstotkov.

Odseljenih iz Slovenije je bilo lani 15.106, kar je bilo za skoraj 12 odstotkov več kot leto pred tem. Pri tem se je tako v letu 2018 kot letu 2019 iz Slovenije odselilo skoraj enako število državljanov, lani 6598, predlani 6595.

Slovenski državljani, po približno 6600 letno, se izseljujejo v Avstrijo (25 odstotkov vseh), sledijo Nemčija (18 odstotkov), Švica in Hrvaška.

Tuji državljani pa se odseljujejo v Bosno in Hercegovino (28 odstotkov vseh), Srbijo (14 odstotkov), Nemčijo (11 odstotkov) in Hrvaško (9 odstotkov vseh lani odseljenih tujcev iz Slovenije).

To nakazuje, da se tuji državljani iz Slovenije največkrat vračajo v svoje matične domovine, devetina vseh pa se iz Slovenije izseli tudi v Nemčijo.

Lani je Slovenijo sicer zapustilo 8508 tujih državljanov, kar je bilo 1576 oziroma skoraj 23 odstotkov več kot let 2018.

Kako pa s priseljenimi?

Slovenski državljani se v Slovenijo največ vračajo iz Nemčije in Avstrije. Iz Nemčije se je lani v Slovenijo priselilo 22 odstotkov slovenskih državljanov, iz Avstrije pa 17 odstotkov. Sledijo še priselitve iz Hrvaške, Združenega kraljestva, Italije in Švice.

Največ tujcev pa se je v Slovenijo priselilo iz Bosne in Hercegovine  – kar polovica vseh priseljenih v letu 2019 je bilo iz te države. Sledijo prihodi državljanov iz Srbije, Kosova, Severne Makedonije in Hrvaške.

Iz statističnih podatkov je tako razvidno, da se število priseljenih državljanov v Slovenijo letno zmanjšuje, povečuje pa se število priseljenih tujih državljanov.

Pri odselitvah je število odseljenih Slovencev v tujino že dve leti skorajda enako, nekaj manj kot 6600, se pa to nekoliko povečuje. Iz Slovenije se v zahodne evropske države odseljujejo tudi tuji državljani.

Večina priseljenih tujih državljanov iz tujine pa jih tudi ostane pri nas. V letu 2019 se jih je tako v Slovenijo priselili 16.213 več kot se jih je odselilo. V letu 2018 pa je bilo to 17.169.

Zaključimo lahko. V zadnjih dveh letih se je iz Slovenije odselilo 13.193 slovenskih državljanov, priselilo oz. večinoma vrnilo pa 8.113 oseb. Razlika je 5080, kar pomeni, da je v Sloveniji v dveh letih umanjkalo 5080 slovenskih državljanov. Letno pa se jih odseli okoli 6600. Večinoma mladi.

Nadalje se je v zadnjih dveh letih iz Slovenije odselilo 15.440 tujih državljanov, priselilo pa 51.661 oseb. Razlika je 36.221 oseb.

Lani se je iz Slovenije v tujino odselilo povprečno 290 oseb na teden. Priselili pa sta se 602 osebi povprečno tedensko.

C. R.