Se v Novem mestu spet obeta pajek za odvoz vozil?

Fotografija je simbolična.

V Novem mestu je eden od občinskih koalicijskih svetnikov predlagal razmislek o ponovni uvedbi pajka za odvoz napačno parkiranih vozil. Odgovor občine je bil, da bodo njegovo ponovno uvedbo strokovno preverili v postopku priprave in sprejetja novega odloka o ureditvi cestnega prometa, ki ga bo občinski svet obravnaval do julija 2019.

Občinski svetnik je v pobudi za razmislek o ponovni uvedbi pajka zapisal, da je v Novem mestu večina prebivalcev seznanjenih, da je t. i. pajek na območju mestne občine v mirovanju. To voznikom prekrškarjem godi, saj kazen redarstva ni tako visoka kot bi bila sicer kazen za odvoz nepravilno parkiranega vozila.

Zapisal je tudi, da je vozilo na prepovedani površini teoretično lahko parkirano neomejeno, saj kršitelj za isti prekršek ne more biti kaznovan večkrat.

Nadalje opozarja, da se številni invalidi še vedno soočajo z zasedenimi parkirišči, ki so sicer namenjena le njim.

Tako se večkrat zgodi, da vozniki neinvalidi kar vpričo redarja parkirajo na parkirišče za invalide.

V svetniškem vprašanju je izpostavljena tudi varnost ljudi. V mestu je namreč več enosmernih ulic, ki so ozke, ne glede na to pa bi morali tudi po njih zagotoviti prevozno požarno pot. Iz prakse oziroma vožnje po mestu pa lahko opazimo, da so te poti zaprte oziroma slabe prevozne zaradi nepravilnega parkiranja. Izpostavljena je tudi nevarnost morebitnega požara ali kakšne druge nesreče, kjer bi bilo reševanje zaradi nepravilnega parkiranja oteženo in celo lahko onemogočeno. Pri tem gre za območje mestnega jedra, kot so Breg, Kapitelj in podobno.

Velika težava je še naprej parkiranje pri Zdravstvenem domu, kjer deluje tudi Služba nujne medicinske pomoči.

Urgentne poti reševalnih vozil pa so večkrat zaprte. Svetnik, gre za Francija Bačarja, pa navaja, da je temu tako zato, ker v Novem mestu ni pajka oziroma možnosti odstranitve vozila, ki zavira in ogroža varnost občanov.

Svetnik je prepričan, da bi vse to rešili s ponovno uvedbo »pajka« v Novo mesto in bi s tem uredili veliko težav v mirujočem prometu.

Do julija naj bi bilo znano, kako in kaj

Iz odgovora na svetniško vprašanje, ki ga je pripravil Miloš Dular, vodja Oddelka za promet in mobilnost v občinski upravi, pa je razvidno, da sta odstranitev in hramba nepravilno parkiranih vozil ter ravnanje z vozili opredeljena že v sedanjem Odloku o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto. “Ponovna uvedba pajka bo strokovno preverjena v postopku priprave in sprejetja novega Odloka o ureditvi cestnega prometa v Mestni občini Novo mesto, ki ga bo Občinski svet obravnaval do julija 2019.”

Pred leti ocenili, da pajek ni potreben

Po dostopnih podatkih pajek v Novem mestu ne deluje že od začetka leta 2012. Takrat so ocenili, da se je “prometna kultura v mestu izboljšala”, zato so vozilo za odvoz napačno parkiranih avtomobilov umaknili iz pripravljenosti. Sklep o tem, da se napačno parkiranje ne ureja več na takšen način, je julija 2011 sprejel takratni občinski svet. Po dveh letih delovanja je bilo nato prekinjeno sodelovanje z zunanjim izvajalcem, ki je skrbel za odvoz vozil. Kot pomemben razlog so še navedli, da je odvoz avtomobilov od vsega začetka prinašal izgubo.

Ko nekaj mesecev s pajkom niso odpeljali nobenega vozila in se je to ponavljalo, so presodili, da stalna pripravljenost ekipe morda ni več potrebna. Napačno parkiranje so nato reševali z mestnim redarstvom. Kako bo zdaj s tem pajkom, bomo videli.

A. L.