Še dimnikarji nas bodo dodatno lupili: 40 evrov na uro

Dimnikar (slika je simbolična); pixabay.com
Po novem bomo dimnikarju za enourni obisk plačali 40,26 evra za uro dela. To je cena, ki jo je julija s sklepom določila vlada. Cena je sestavljena iz 33 evrov in 22 % davka na dodano vrednost (DDV).
V vladnem sklepu z dne 20. julija 2017 je sicer navedeno, da je navedena cena določena kot najvišja dovoljena cena, vendar skoraj ni dvoma, da dimnikarji tako določene cene ne bodo enotno in v dogovoru tudi uporabljali. Da ne bo šlo za dogovorno ekonomijo torej. Vse ostalo bi bilo presenečenje.

Edino: Lahko se pogajamo, komur uspe

Po novem imamo sicer prosto izbiro dimnikarske družbe, kar pa se v praksi, vsaj po našem vedenju, ne uveljavlja najbolj. Vlada tako visoko urno postavko opravičuje s tem, da je s prosto izbiro možno, da si porabniki – gospodinjstva in ostali – lahko zagotovimo “nižje plačilo od najvišje določenega plačila”. Povedano drugače, pri plačilu se lahko pogajamo. Kar je sicer dobro vedeti.

Kako je s potnimi stroški?

Dobro je vedeti še to, da cena 33 evrov + 22 DDV, kar je 40,26 evra, vključuje tudi potne stroške, vendar le, če smo od sedeža dimnikarske družbe oddaljeni 25 km ali manj. Če je oddaljenost večja – če dimnikar pride od daleč – pa se k temu znesku prištejejo še potni stroški v višini 0,25 evra na kilometer za vsak kilometer nad 25 kilometrov.

Kako je to vlada izračunala? – Dogovorna ekonomija

Določena najvišja urna postavka 33 evrov (brez DDV) za dimnikarja je zelo visoka. Vlada to utemeljuje z naslednjim:
“Višino cene vlada določi ob upoštevanju cen storitev dejavnosti, za katere je predpisana podobna raven strokovne izobrazbe. S predlaganim sklepom se predlaga najvišja dovoljena cene izvajanja dimnikarskih storitev, ki znaša 33 evrov (brez DDV) na uro izvajanja dimnikarskih storitev pri uporabniku.

Najvišja dovoljena cena je določena ob upoštevanju informativnih oz. priporočenih cen:

  • monterjev in serviserjev hladilnih naprav za zahtevno delo (30 evrov/uro);
  • kovinarjev za montaže na terenu (25 evrov/uro);
  • režijske ure gradbenih del za visoko kvalificiranega delavca (20,20 evrov/uro);
  • strojno inštalacijskih del za zahtevno strokovno delo (55 evrov/uro);
  • režijske ure kleparskih in krovskih del za kvalificiranega delavca (25 evrov/uro);
  • elektro inštalaterskih del za zahtevno delo (25 evrov/uro).

Vlada je nato k izračunani povprečni ceni navedenih poklicev za dimnikarje dodala še 10 %, k vsem skupaj pa gre še 22 % DDV.

Predlog je pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi Irena Majcen, ministrica iz kvote stranke DeSUS. Vlada pa je nato ta predlog na 144. redni seji, ki je bila 20. julija 2017, tudi soglasno potrdila.

Dodajmo, da so dimnikarji vladi predlagali nižjo stopnjo DDV na svoje storitve. Namesto 22 % so predlagali 9 %. Vlada predlogu ni ugodila, raje jim je povišala zgornjo dovoljeno ceno in vse skupaj preložila na pleča gospodinjstev.