Še danes mogoča prijava za glasovanje po pošti

(vir: arhiv)

Pred volitvami v državni zbor, ki bodo 24. aprila, lahko oskrbovanci domov za starejše ter volivci, ki so v bolnišnicah ali zaporu, in tisti, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, še danes okrajni volilni komisiji sporočijo, da želijo glasovati po pošti. Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji. Tokrat ta možnost velja tudi za volivce, ki so v izolaciji zaradi okužbe s koronavirusom, piše na spletnih straneh Državne volilne komisije (DVK).

Če želi volivec glasovati po pošti na območju Republike Slovenije, mora o tej nameri obvestiti okrajno volilno komisijo na območju svojega stalnega prebivališča. To mora storiti najpozneje 10 dni pred dnevom glasovanja.

Vlogo za glasovanje po pošti v Sloveniji lahko volivec odda preko portala eUprava. Na voljo sta dve različni vlogi, in sicer z uporabo e-identitete ali brez uporabe e-identitete.

V primeru, če volivec odda vlogo za glasovanje po pošti, ne more glasovati na volišču.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo DVK in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Obvestilo invalida o stalnem glasovanju po pošti velja do preklica.

Možnost glasovanja po pošti imajo poleg nekaterih volivcev v Sloveniji tudi volivci, ki stalno prebivajo v tujini. Tem se za glasovanje po pošti ni treba posebej prijaviti, saj volilno gradivo avtomatično prejmejo po pošti. Lahko pa bodo glas oddali tudi 24. aprila na enem od volišč na diplomatsko-konzularnih predstavništvih.

DVK je sicer minuli teden odločila, da volišča na slovenskem veleposlaništvu v Moskvi ne bo, saj volitev tam zaradi varnostnih razmer in logističnih pogojev ter zaradi ustavljenega poštnega prometa z Rusijo ni mogoče izpeljati. Iz istega razloga ni mogoče glasovanje po pošti iz Rusije. Slovenski državljani, ki prebivajo v Rusiji, bodo na volitvah lahko oddali svoj glas le v Sloveniji.

Volivci, ki bodo na dan glasovanja začasno v tujini, pa so morali DVK do 24. marca sporočiti, da želijo glasovati po pošti ali na diplomatskem predstavništvu.

Na volitvah bodo mogoče še nekatere druge posebne oblike glasovanja. Več o načinih glasovanja je dostopno na povezavi: VOLITVE V DZ

M. D.