SDS zahteva ustavitev nezakonitih migracij, zaščito meja, krepitev varnosti državljanov in njihovega premoženja

Poslanci državnega zbora (vir: arhiv)

Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke je danes vložila zahtevo za sklic izredne seje Državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali Predlog priporočila Vladi RS za ustavitev nezakonitih migracij, učinkovitejše ukrepe za zaščito meja RS ter krepitev varnosti državljank in državljanov RS ter njihovega premoženja.

Nezakonito prehajanje schengenske meje predstavlja največji varnostni izziv za Slovenijo pa tudi za ostale države članice Evropske unije.

Iz tega razloga bi morala Vlada RS sprejeti učinkovite ukrepe za preprečitev nezakonitega prehajanja meje. Žal opažamo ravno nasprotno, da vlada pod vodstvom Roberta Goloba ni sposobna zagotoviti varnosti in zakonitosti na meji.

Vlada Roberta Goloba se je zavezala, da bo z »vsemi svojimi močmi delovala za blaginjo Slovenije« in krepila strokovne argumente pri političnem odločanju. Da temu ne sledi, izhaja iz statističnih podatkov o nedovoljenih migracijah na območju Republike Slovenije. Iz poročil Policije namreč izhaja, da se število nezakonitih prehodov državne meje povečuje.

Od 1. januarja 2023 do 30. septembra 2023 je Policija zaznala 44.751 nezakonitih vstopov, v istem obdobju 2022 pa 18.433 nezakonitih vstopov. Najpogosteje so bili obravnavani državljani Afganistana, Maroka in Pakistana.

Prav tako to izhaja iz poročil Policije o povečanem številu kaznivih dejanj zoper premoženje in telo ter spolno nedotakljivost. Na Policiji so nedavno potrdili, da je v Republiki Sloveniji zaznano za 170 % porast posilstev, ki jih zagrešijo nezakoniti migranti.

Poslanska skupina SDS zato predlaga, da Državni zbor sprejme naslednje sklepe:

  1. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS, da takoj pripravi in okrepi prisotnost Policije na kritičnih mejnih točkah, povezanih z migracijskimi tokovi, posebej na tistih delih meje z Republiko Hrvaško, kjer je število nezakonitih prehodov največje.

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS, da okrepi aktivnosti za preprečitev velikega povečanja nezakonitih migracij in za zagotovitev varnosti ljudi in premoženja ter za pomoč pri tem vključi tudi pripadnike Slovenske vojske.

3. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS, da sprejme dodatne ukrepe za učinkovitejšo varovanje državljank in državljanov Republike Slovenije in njihovega premoženja ter pri tem uporabi ustreznejšo kadrovsko razporeditev Policije.

4. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado RS k aktivnostim za sestanek z odgovornimi v vladah držav članic Evropske unije, ki so prizadete zaradi povečanega števila nezakonitih migracij na balkanski poti z namenom organizirati močne mejne sile za pomoč Republiki Hrvaški pri varovanju zunanjih meja Evropske unije.

5. Državni zbor poziva Vlado RS, da odpravi sklep Vlade Republike Slovenije, ki ga je sprejela na svoji 26. redni seji dne 1. decembra 2022, na podlagi katerega se je Vlada Republike Slovenije odločila, da sprejme 50 državljanov Turčije ali Afganistana.

M. D.