SDS zahteva sklic seje za zagotovitev zakonitosti volitev

(vir: arhiv)

Poslanska skupina SDS zahteva sklic izredne seje državnega zbora (DZ), na kateri bi obravnavali predlog priporočil vladi glede vzpostavitve pogojev za zakonitost volitev in enotno uporabo volilne zakonodaje.

Med drugim želijo zagotoviti integriteto, nepristranskost in objektivnost dela Državne volilne komisije (DVK) ter pošteno izvedbo volitev in referendumov.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, je zadnje parlamentarne volitve spremljalo več zapletov, med drugim zamude pri pošiljanju glasovnic v tujino in napačen izračun, kateri kandidati so bili izvoljeni v DZ.

Vlada in DVK bi po mnenju SDS zato v okviru svojih pristojnosti morala zagotoviti vse potrebno, da se poveča javni nadzor nad delom komisije, ki izvaja volitve in s tem nad poštenostjo izvedbe volitev.

“Državljankam in državljanom Republike Slovenije mora biti omogočeno nepristransko in objektivno delo volilnih organov, saj se le tako lahko omogoči zakonitost in legitimnost volilnih opravil,” so zapisali v sporočilu za javnost.

Zato predlagajo, da DZ sprejme priporočilo vladi, da pripravi in sprejme rešitve volilne zakonodaje, s katerimi bi povečali nadzor nad delom DVK, zagotovili enakost položaja v volilnih in referendumskih postopkih ter zakonitost, nepristranskost in objektivnost dela DVK ter s tem poštenost izvedbe volitev in referendumov.

Predlagajo tudi, da DZ vladi priporoči pripravo rešitve, ki bodo uveljavile odgovornost članov DVK in službe DVK v primerih, “ko prihaja do množičnih nepravilnosti pri volilnih opravilih, malomarnega in nevestnega opravljanja dolžnosti pri vodenju službe DVK ter s tem nepopravljive škode zaradi padca zaupanja v institucijo”.

Vir  

M. D.