SD Tanje Fajon v resnih težavah, stranka močno zadolžena

(vir: arhiv)

Socialni demokrati (SD) so najbolj zadolžena stranka, že več let poslujejo z izgubo, v letu 2020 so imeli 856.602,73 evra primanjkljaja. Podjetja so bila tako že več let, najmanj od leta 2014, primorana dolg spreminjati v prisilno financiranje stranke.

Stranka SD že leta posluje z izgubo, kako bodo to rešili in kako bi s takšnim poslovanjem vodili državo, še vedno ne pojasnijo.

Na to vprašanje na današnjem soočenju na Planet TV ni odgovoril niti Milan M. Cvikl, ki v SD velja za t. i. finančnega stratega. Odgovoru se je izognil.

Stranka ima na nepremičnini, na sedežu centrale, ki je nikoli ni plačala, vknjižene štiri hipoteke. Vse v korist Delavske hranilnice, vse tudi kaže, da gre za zelo tvegana posojila.

Iz poslovnega poročila stranke (Ajpes) je razvidno, da so v letu 2020 poplačali le manjši del posojila in limit, preostanek so očitno zaradi plačilne nezmožnosti reprogramirali (preložili rok odplačila).

Še avtomobil imajo na lizing. Poleg kredita imajo namreč knjižene še obveznosti za lizing, za najet avtomobil (stanje ob koncu leta 2020 je bilo 12.744,15 evra).

S članarinami in prispevki članov letno zberejo 132 tisoč evrov. Iz najemnin za poslovne prostore, ki so si jih na svoje ime vknjižili kot nasledniki Zveze komunistov Slovenije (niso pa jih plačali), so leta 2020 prejeli 56.953,13 evra, kažejo bilance.

Glede na to, da niti stavbe na Levstikovi 15 v Ljubljani niso plačali, so v privilegiranem položaju v primerjavi z ostalimi strankami, ki so si svoje prostore bodisi kupile ali pa plačujejo najemnine.

Primanjkljaj (v tem primeru izguba) se v SD vleče že več let, tudi viri stranke so negativni že več let. To pomeni, da ima stranka negativen kapital, podjetje v gospodarstvu je v takšnem primeru zrelo za stečaj ali vsaj prisilno poravnavo.

Znano je tudi, da je Računsko sodišče RS v preteklosti že opozorilo na spornost, da gre stranka na volitve, posebno še, če ima dolgove iz prejšnjih volitev. In prav to se dogaja v stranki SD.

Primanjkljaj stranke SD po stanju na dan 31. 12. posameznega leta
Leto Znesek, v eur
2015   888.385,12
2016   802.444,95
2017   763.846,49
2018   756.340,54
2019 1.116.292,12
2020    856.602,73

Vir: Ajpes, bilance stanja stranke SD

Izpis iz e-zemljiške knjige:

Izpis iz e-zemljiške knjige

J. M.