SB Novo mesto: Omejitve obiskov zaradi virusnih okužb in gripe

Splošna bolnišnica Novo mesto (vir: SB Novo mesto)

V Splošni bolnišnici Novo mesto so zaradi okrepitve virusnih okužb in prve primere obolelih za sezonsko gripo obiskovalce pozvali, naj sodelujejo pri preprečevanju prenosa okužb. Omejili so obisk pacientov in opozorili na potrebne higienske ukrepe.

Obiskovalce prosijo:

  • da na obiske k pacientom prihajajo zdravi;
  • da k pacientom pride le ena do največ dve zdravi odrasli osebi na dan v času obiskov;
  • otroci naj na obiske v bolnišnico ne prihajajo;
  • na otroškem oddelku je dovoljen obisk enemu od zdravih staršev naenkrat cel dan. V času obiskov pa še ena zdrava odrasla oseba;
  • v porodnišnici je dovoljen obisk porodnice in novorojenca le najožjim svojcem in sicer največ eni do dvema osebama dnevno;
  • c enotah intenzivne terapije so obiski dovoljeni najožjim svojcem, eni do dvema osebama hkrati pri pacientu za 10 do 15 minut. Obiski otrok pod 15. letom starosti niso dovoljeni oziroma samo po predhodnem dogovoru z zdravnikom.

Hkrati prosijo, naj obiskovalci upoštevajo čas obiskov in da izvajajo higieno rok in higieno kašlja ter morebitna dodatna navodila bolnišničnega osebja.

C. R.