Samotestiranje v šolah večinoma brez težav

(vir: pixabay.com)

Predsednik združenja ravnateljev Gregor Pečan glede na informacije, ki jih ima, ugotavlja, da je sredino samotestiranje učencev v šolah v velikanski večini potekalo brez težav. Ocenjuje, da se bo na daljavo šolalo odstotek ali dva otrok, ker se starši s samotestiranjem ne strinjajo.

Šole so morale podatke o izvedenem obveznem samotestiranju na novi koronavirus s hitrimi testi v šolah, ki so ga prvič izvedli v sredo, posredovati ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport. Skupni podatki naj bi bili znani v nekaj dneh

Pečan je za STA povedal, da so sicer le redke izjeme, kjer je v šoli zaradi obveznega samotestiranja manjkalo večje število otrok. Tudi v prihodnje v zvezi s samotestiranjem šolarjev ne pričakuje večjih težav, kvečjemu jih bo manj, je dejal.

Kako v primeru neenotnih mnenj staršev?

Ponekod je bilo sicer nekaj nesoglasij tam, ker se starša nista poenotila glede samotestiranja. Eden je npr. podpisal izjavo, drugi ne. Kako v tem primeru?

V skladu z Družinskim zakonikom starševska skrb pripada skupaj obema staršema. Starševska skrb so obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na skrb za otrokovo življenje in zdravje, njegovo vzgojo, varstvo in nego, nadzor nad otrokom in skrb za njegovo izobraževanje ter obveznosti in pravice staršev, ki se nanašajo na zastopanje in preživljanje otroka ter na upravljanje njegovega premoženja.

Starševsko skrb izvajata oba od staršev sporazumno v skladu s koristjo otroka. Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo. Kadar starši ne živijo skupaj in otrok ni zaupan v varstvo in vzgojo obema od staršev, odločata o vprašanjih, ki bistveno vplivajo na njegov razvoj, sporazumno in v skladu s koristjo otroka.

Če se sama o tem ne sporazumeta, jima pri sklenitvi sporazuma pomaga center za socialno delo, na njuno željo pa tudi mediatorji.

Tisti od staršev, ki mu je otrok zaupan v varstvo in vzgojo, odloča o vprašanjih otrokovega dnevnega življenja in o otrokovem stalnem prebivališču, če s tem ne posega na vprašanja, ki bistveno vplivajo na otrokov razvoj.

Samotestiranje učencev osnovne šole, ki je obvezno, ureja odlok, ki ureja začasne ukrepe za preprečevanje okužb s COVID-19. Zaradi zagotovitve varnosti v šolskem okolju  morajo ti postopki potekati hitro (v primeru nesoglasja staršev za samotestiranje  se namreč učenec izobražuje na daljavo).

Zato mora šola soglasje staršev pridobiti v najkrajšem možnem času. V primeru nesoglasij med staršema zato šola v tej izjemni situaciji ne more presojati, kateri od staršev ima močnejši pravni interes, saj je dolžna pridobiti soglasje/nesoglasje glede samotestiranja njihovega otroka.

Zato bi, po mnenju Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v tovrstni specifični situaciji z vidika zaščite otrokovih koristi – ob predpostavki, da gre za vprašanje otrokovega dnevnega življenja – zadoščalo, da soglasje poda tisti od staršev, ki odloča o vprašanjih otrokovega dnevnega življenja.

C. R.