Samo še danes je možno zahtevati glasovanje po pošti

Od volitev predsednika ali predsednice republike nas loči le še enajst dni. Danes pa se izteče rok, do katerega lahko volivci izrazijo svojo željo po glasovanju po pošti iz Slovenije. Željo je treba sporočiti okrajni volilni komisiji. Naslovi okrajnih volilnih komisij in ostali kontaktni podatki (telefon, elektronska pošta) so objavljeni v Javni objavi, ki jo je Državna volilna komisija že poslala na naše domove.

To velja za volivce v domovih za starejše, bolnišnicah in zaporih, po pošti pa lahko glasujejo tudi invalidi.

Oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča v domu, volivci, ki so na zdravljenju v bolnišnicah ali zdraviliščih, ter volivci, ki so v zavodih za izvrševanje kazenskih sankcij, in želijo glasovati po pošti na območju Slovenije, imajo še danes čas, da to sporočijo okrajni volilni komisiji.

Na enak način lahko po novem glasujejo tudi invalidi, če predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida. Invalidi lahko glasujejo po pošti tudi stalno, če to sporočijo Državni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Zahtevek za glasovanje po pošti mora biti podpisan s strani volivca. Ko nato prejme volilno gradivo, ga pošlje nazaj okrajni volilni komisiji (njen naslov je izpisan na ovojnici v gradivu), pri čemer pa ga mora oddati na pošto najpozneje do petka, 20. oktobra 2017.