S ponedeljkom spremenjen vozni red vlakov na relaciji Grosuplje – Kočevje

Prenovljena železniška postaja v Kočevju. (vr: Slovenske železnice)

S ponedeljkom, 1. februarjem 2021, bo vozni red vlakov na relaciji Grosuplje – Kočevje prilagojen potrebam potnikov. Po novem bodo vsi vlaki ustavljali tudi na postajališčih Žlebič, Velike Lašče in Ljubljana Vodmat. Več informacij o voznem redu je na voljo .

Po 50 letih je znova stekel potniški promet na progi Grosuplje – Kočevje, policija ob tem opozarja, naj ne pozabimo na previdnost pri prečkanju tirov. To je izven za to določenih mest smrtno nevarno, prav tako hoja po tirih ali neposredno ob njih.

Na prenovljeni progi je 30 prehodov z zapornicami, štiri prehode varuje zgolj Andrejev križ, ter več prehodov za pešce in kolesarje.

Potniški vlaki na tej progi dosegajo večje hitrosti, tudi do 80 km/h. Po njej vozi moderen vlak, kjer je slišnost kompozicije zmanjšana. Zavorna pot vlaka, ki vozi s hitrostjo 100 km/h, pa je okoli 1 km, vlak se ne more ustaviti.

Na manjšo slišnost vlaka vpliva tudi prenovljena proga, kjer niso več slišni prehodi čez spoje tirov. Še posebej je slišnost zmanjšana pozimi, ko sneg duši zvoke, ponoči pa je oddaljenost vlaka težko določiti.

Prometna pravila, ki veljajo na nivojskih prehodih ceste čez železniško progo:

 • vlak ali drugo tirno vozilo, ki se premika po železniških tirih, ima prednost pred vsemi udeleženci cestnega prometa
 • voznik se mora prehodu približevati previdno in tako, da lahko varno ustavi pred prehodom
 • pred prehodom se mora udeleženec cestnega prometa ustaviti:
  • ko svetlobni znaki naznanjajo prihod vlaka oz. da se bodo zapornice ali polzapornice začele spuščati
  • ko se zapornice ali polzapornice spuščajo ali so že spuščene
  • ko ustavlja promet pooblaščeni železniški delavec s predpisanim znakom
 • na nezavarovanem prehodu pa tudi, ko se prehodu približuje vlak, čeprav udeleženec cestnega prometa na to ni posebej opozorjen. Progo sme prečkati šele, ko se prepriča, da se prehodu ne približuje vlak;
 • prepovedana je vzvratna vožnja na prehodu ceste čez železniško progo;
 • voznik ne sme prehitevati ali začeti prehitevati drugega vozila, razen enoslednega vozila na prehodu ceste čez železniško progo
 • prepovedana sta ustavitev in parkiranje na prehodu ceste čez železniško progo in na razdalji manj kot 15 m od najbližje železniške tirnice
 • če vozilo obstane na železniški progi, ga mora voznik takoj odstraniti. Če tega ne more storiti, mora nemudoma obvestiti center za obveščanje ali policijo;
 • če cesta vodi ob železniški progi, je ob srečevanju z vlakom predpisana uporaba zasenčenih žarometov.

K. R.