S 1. marcem višji transferji posameznikom in gospodinjstvom

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Na podlagi objavljenega indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v obdobju januar – december preteklega leta, se za 4,2 odstotka zvišajo meje dohodkov za letne pravice iz javnih sredstev.

Za 4,2 odstotka bodo višji tudi zneski otroškega dodatka, državne štipendije ter denarne socialne pomoči in prag za upravičenost do denarne socialne pomoči (na podlagi povišanja osnovnega zneska minimalnega dohodka).

Meje dohodkov za letne pravice ter zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se bodo uskladile s 1. marcem 2024.

 • Nova meja za pridobitev otroških dodatkov in državne štipendije bo 1.269,24 evra povprečno mesečno na osebo.
 • Najvišji otroški dodatek bo znašal 169,36 evra na mesec, najvišji osnovni znesek državne štipendije bo znašal 269,74 evra.
 • Nove meje dohodkov se uporabljajo od prve naslednje odločbe dalje.
 • Višji zneski otroškega dodatka, državne štipendije in dodatkov k državni štipendiji se samodejno izplačajo v mesecu aprilu, zato ni treba oddajati nove vloge.
 • S 1. marcem se uskladi tudi subvencija študentske prehrane, in sicer iz 3,86 evra na 4,02 evra.

Za 4,2 odstotka bodo višji tudi naslednji prejemki:

 • dodatek za nego otroka bo znašal 123,46 evra, za otroke s težko ali funkcionalno težko motnjo v duševnem razvoju, težko ali funkcionalno težko gibalno ovirane otroke ali otroke z določenimi boleznimi iz seznama hudih bolezni, pa 246,92 evra,
 • dodatek za veliko družino s tremi otroki bo znašal 487,66 evra, dodatek za veliko družino s štirimi ali več otroki pa 592,60 evra,
 • pomoč ob rojstvu otroka bo znašala 421,97 evra,
 • materialni stroški za otroka v rejništvu bo 359,59 evra,
 • plačilo dela rejniku bo 163,58 evra.

Denarne socialne pomoči in varstveni dodatek višji s 1. aprilom

Zaradi uskladitve osnovnega zneska minimalnega dohodka se s 1. aprilom 2024 ustrezno zviša višina dodeljene denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka. Zvišajo se tudi zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine:

 • Osnovni znesek minimalnega dohodka (OZMD) se uskladi tako, da znaša 484,88 evra (do zdaj 465,34 evra).
 • Največja višina varstvenega dodatka za samsko osebo, ki živi sama, bo znašala 227,89 evra.
 • Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.

Novi znesek OZMD se uporablja s 1. aprilom 2024, kar pomeni, da velja za vloge, vložene v mesecu marcu 2024 oz. odločanje po uradni dolžnosti za pravice, ki potečejo v mesecu marcu 2024.

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka se višji zneski samodejno izplačajo meseca marca 2024, zato ni treba oddajati nove vloge.

Meje dohodkov in transferji posameznikom in gospodinjstvom se bodo uskladili z inflacijo, je objavila vlada, upoštevali so inflacijo v višini 4,2 odstotka.

 Vir

M. D.