S 1. julijem brezplačni javni potniški promet za vse upokojence, invalide in vojne veterane

(vir: gov.si)

Upokojenci, imetniki invalidske evropske kartice, vojni veterani in vsi, starejši od 65 let, bodo lahko medkrajevni potniški promet s 1. julijem 2020 koristili brezplačno. Vlogo za vozovnico že lahko oddajo na prodajnih mestih ali po pošti.

Na ministrstvu za infrastrukturo so zagotovili, da bo s 1. julijem 2020 zagotovljeno vse potrebno za uvedbo brezplačnih vozovnic v medkrajevnem javnem potniškem prometu. Te bodo lahko koristili:

  • upokojenci,
  • imetniki invalidske evropske kartice,
  • vojni veterani in
  • starejši od 65 let.

Do brezplačne vozovnice so upravičeni tisti iz navedenih skupin, ki niso v delovnem razmerju, ne opravljajo samostojne registrirane dejavnosti, niso poslovodne osebe gospodarske družbe ali direktorji zasebnih zavodov.

Upravičenci lahko vlogo za pridobitev vozovnice na predpisanem obrazcu oddajo od 24. junija dalje. Obrazec lahko ga vložijo na prodajnih mestih enotnih vozovnic, ali pa ga na ministrstvo naslovijo po navadni oziroma elektronski pošti.

Upravičencev do brezplačne vozovnice je v Sloveniji okoli 600 tisoč, zato na ministrstvu navajajo, da bi na prodajnih mestih lahko nastala velika gneča.

Zaradi zmanjševanja tveganj okužbe z virusom Covid-19 zato priporočajo, da vlagatelji obrazce za pridobitev vozovnice raje oddajo prek običajne oziroma elektronske pošte.

Prevozniki bodo nato redno sprejemali in obdelovali vloge, vozovnice pa bodo upravičenci na prodajnih mestih lahko prevzeli po hitrem postopku in v najkrajšem možnem času.

Stroški izdelave vozovnice bodo za upravičenca znašali 3 evre. Vozovnica bo veljavna 1 leto od začetka meseca, v katerem je bila izdana (ali od začetka prihodnjega meseca).

Priporočajo, da upravičenci s postopkom pridobivanja vozovnice ne hitijo in si vozovnico priskrbijo šele takrat, ko nameravajo medkrajevni javni potniški promet dejansko koristiti.

Vse uporabnike javnega potniškega prometa ob tem še opozarjajo, da je na avtobusih in vlakih še vedno potrebno upoštevati pravila in priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje (nošenje zaščitnih obraznih mask je obvezno, prav tako je treba upoštevati primerno razdaljo).

Pridobitev brezplačne vozovnice:

  1. Upravičenci izpolnijo predpisano vlogo oziroma obrazec.
  2. Poleg izpolnjenega obrazca na prodajnih mestih predložijo osebni dokument, izkaznico vojnega veterana oziroma evropsko kartico ugodnosti za invalide. Tisti, ki vlogo oddajajo po pošti ali e-pošti, jim omenjenih dokumentov ni potrebno prilagati.

Tisti, ki bodo vlogo oddajali po navadni pošti, naj jo pošljejo na naslov: Ministrstvo za infrastrukturo, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, s pripisom »brezplačna vozovnica Slovenija«.

3. Tisti pa, ki bodo vlogo oddali po elektronski pošti, naj jo pošljejo na elektronski naslov [email protected] in v zadevo e-pošte napišejo »brezplačna vozovnica Slovenija«.

4. Kdor želi vlogo oddati fizično, se lahko zglasi na prodajnem mestu, kjer so sicer na voljo enotne vozovnice javnega potniškega prometa.

Več informacij in pojasnil glede pridobivanja brezplačne vozovnice na ministrstvu nudijo tudi prek telefonske številke 01 478 84 11. Dosegljivi so ob delavnikih od 8. do 16. ure.

Vloga za izdajo subvencionirane vozovnice za brezplačni prevoz je na voljo tukaj:

Vloga za izdajo brezplačne vozovnice

M. D.