RTVS naročnikom, ki želijo odpovedati naročnino, grozi s tržno inšpekcijo

RTV Slovenija vsem, ki ne uporabljajo naprav, na katerih je mogoče gledati programe RTV Slovenija in bi zato želeli odpovedati rtv-naročnino, grozi s prijavo na tržno inšpekcijo. Do nedavnega sicer RTVS na omenjeno inšpekcijo ni podala še niti ene prijave, pa četudi bi jo, inšpekcija nima zakonskih možnostih, da bi v prostorih naročnika preverila, ali ta dejansko ima naprave, na katerih je mogoče gledati RTVS, ali ne.

 

V preteklosti je bila odpoved RTVS naročnine bolj ali manj zgolj formalnost. Uporabnik je na RTVS zgolj poslal obrazec, na katerem je izjavil, da nima naprav, na katerih bi bilo mogoče spremljati vsebine RTVS, overil svoj podpis na upravni enoti, RTVS pa ga je nato obvestila, da je oproščen plačila rtv-prispevka.

Z novo upravo, ki jo vodi Zvezdan Martić, pa je RTVS na tiste, ki bi želeli odpovedati rtv-naročnino, začela izvajati pritiske. Tako vsi, ki pošljejo obrazec za odjavo rtv-naročnine, kmalu prejmejo poseben dopis. Njegova vsebina je od primera do primera različna, v grobem pa na RTVS takšnim naročnikom grozijo (očitno meneč, da jim naročniki nekaj prikrivajo) z različnimi sankcijami. Med drugim jih znova spomnijo, da so dolžni podati resnične podatke, obvestijo ji tudi, da bo RTVS zoper njih sprožila inšpekcijski nadzor, ki ga izvaja tržna inšpekcija.

A v resnici na RTVS omenjenega nadzora ne sprožijo. Kot so namreč za naš portal pojasnili na tržnem inšpektoratu, v preteklih dveh letih od RTVS niso prejeli niti enega predloga za začetek inšpekcijskega nadzora zaradi odpovedi rtv-naročnine. In četudi bi ga, navajajo, da tržni inšpektorat nima zakonskih pooblastil, da bi vstopil v prostore nekoga, ki želi odpovedati rtv-naročnino, in preveril, ali ta res nima naprav, na katerih je mogoče spremljati programe RTVS. Tržni inšpektorat lahko sicer uporabi nekatere druge prijeme, za katere pa je vprašanje, kako učinkoviti so.

Dopis, ki ga je prejela naročnica, ki je želela odpovedati rtv-naročnino.

A. V.