RTV Slovenija: Nova nadzorni svet in predsednik

Prof. dr. Borut Rončević (vir: arhiv)

Na današnji seji se je konstituiral nov nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) za mandatno obdobje 2022-2026. Člani so za predsednika izvolili prof. dr. Boruta Rončevića, sociologa, rednega profesorja in predavatelja na Fakulteti za uporabne družbene vede v Novi Gorici in na Fakulteti za informacijske študije Novo mesto.

Rončević, sicer Novomeščan, je po odhodu nekdanjega predsednika Andreja Graha Whatmougha na mesto generalnega direktorja RTVS že nekaj časa vodil nadzorni svet.

Nadzorni svet RTVS, ki nadzoruje poslovanje javnega medijskega servisa, sicer sestavlja 11 članov, pri čemer pet članov imenuje državni zbor, štiri člane vlada, dva člana pa izmed sebe izvolijo zaposleni.

Predstavniki vlade so Rončević, Aleksander Kotnik, Anton Tomažič in Milenko Ziherl. Državni zbor pa je v nadzorni svet imenoval Romano Fišer, ki jo je predlagala poslanska skupina DeSUS, Tamaro Besednjak Valič (SDS), Janeza Čadeža (NSi), Metko Čobec (Konkretno) in Alenko Vodončnik (SNS).

Državni zbor je člane imenoval decembra lani. Predstavnika iz vrst zaposlenih pa še nista imenovana. Volilna komisija na RTVS je namreč ugotovila delno neveljavnost volitev predstavnikov delavcev v programski in nadzorni svet, v programska odbora narodnostnih manjšin in v svet delavcev, ker 11. januarja ni bilo omogočeno glasovanje vsem volilnim upravičencem. Dodaten volilni dan je bil razpisan za četrtek.

RTV Slovenija v zelo slabem finančnem stanju

Rončević je v Temi dneva na Nova24TV povedal: “V roku enega leta lahko postane nelikvidna, če ne bodo narejene prave poteze. Z vidika poslovanja je ključno in pa zakonitosti delovanja nacionalne radiotelevizije pomembno, da v novi sestavi uredimo medsebojna razmerja in začnemo ustrezno nadzirati to delovanje.” 

RTV, ki ima letno 120 milijonov evrov prihodkov, pa potrebuje temeljno sanacijo.

Vir: Nova24TV

M. D.