RTV Slovenija ima novo varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev

Programski svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je danes za varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev RTVS v novem petletnem mandatu izbral novinarko, urednico in predavateljico Marico Uršič Zupan.

Svoje izkušnje je nabirala na radiu, RTV Koper, pri časopisu Slovenec in na Primorskih novicah. Poleg tega je predavateljica na Višji strokovni šoli v Sežani.

Ilinka Todorovski (vir: rtv.si)

Aktualni varuhinji, sicer novinarki, 55-letni Ilinki Todorovski se bo mandat iztekel 17. januarja. Z mandatom je začela leta 2017. Ilinka Todorovski, ki je odraščala v Črnomlju, se je potegovala tudi za nov petletni mandat. Na glasovanju je prejela 12 glasov, medtem ko so programski svetniki Marici Uršič Zupan namenili 14 glasov.

Razpis je bil objavljen oktobra, nanj se je prijavilo šest kandidatov. Pogoje sta poleg izbrane izpolnjevali tudi Ilinka Todorovski in Biserka Povše Tašić, ki je odstopila od kandidature.

Uršič Zupanova stavi na svojo neobremenjenost z RTVS, saj ne prihaja iz tega javnega zavoda. Tako bo lažje postavila v srčiko svojega delovanja profesionalnost in najvišje etične standarde, meni. V svojem programu dela je izpostavila tudi zavzemanje za neodvisnost, nepristranskost in zaupnost. Prav tako je kot pomembno vrednoto poudarila verodostojnost in dostopnost.

M. D.