Rok za oddajo vloge študentov za enkratni solidarnostni dodatek 30. junij

Vse višješolske in visokošolske študente, ki so upravičeni do enkratnega solidarnostnega dodatka in vloge še niso oddali, ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport obvešča, da to lahko storijo še do 30. junija.

Študenti morajo vlogo oddati z izpolnjenim elektronskim obrazcem, ki ga dobijo na eUpravi in je dostopna tukaj: Vloga za enkratno izplačilo solidarostnega dodatka

Enkratni dodatek določa Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covida-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo.

V njem je določeno, da se izplača enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov vsem študentom s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki se v študijskem letu 2019/2020 izobražujejo po javnoveljavnih študijskih programih in na dan 13. marca letos niso bili zaposleni oziroma vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

M. D.