Rok za izvedbo projekta oskrbe s pitno vodo za osrednjo Dolenjsko podaljšan

Fotografija je simbolična.

Ministrstvo za okolje in prostor, ki ga vodi mag. Andrej Vizjak, je podaljšalo rok za izvedbo projekta »Hidravlična izboljšava vodovodnega sistema na območju osrednje Dolenjske« do konca leta.

Projekt predstavlja ukrepe za zagotovitev dolgoročne varne oskrbe s pitno vodo na območju občin: Novo mesto, Straža, Šentjernej, Škocjan in Šmarješke Toplice.

S projektom bo več kot 47.200 prebivalcem navedenih občin omogočena zanesljiva oskrba oziroma nemotena distribucija zadostnih količin kvalitetne, zdravstveno neoporečne pitne vode.

V projektu se izvaja hidravlična izboljšava približno 30 km vodovodnega sistema, 10 km povezav na obstoječe vodovodno omrežje, izgradnjo oziroma nadgradnjo štirih vodohranov ter rekonstrukcijo dveh, izgradnjo 6 prečrpališč in rekonstrukcijo enega črpališča ter izgradnjo dveh vodarn, ki bosta za pripravo zdravstveno neoporečne pitne vode uporabljali postopke ultrafiltracije. Projekt obsega nadgradnjo posameznih delov vodovodnih sistemov in njihovo povezavo znotraj in med občinami, tako da bodo medsebojni povezani sistemi delovali kot celota.

Do podaljšanja roka prihaja zaradi potrebe po nekaterih nepredvidenih in več delih ter nekaterih dodatnih investicijah, brez katerih projekta ne bi bilo mogoče uspešno zaključiti.

Projekt je vreden dobrih 26 milijonov evrov, od tega je vrednost upravičenih stroškov za občine, ki bodo pokriti iz evropskega in državnega proračuna, skoraj 21 milijonov evrov, od katerih jih EU sofinancira 85 %, RS pa 15 %.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, iz prednostne naložbe vlaganja v vodni sektor.

C. R.