Rojc: “Mogoče želijo ustvariti okolje, v katerem se bodo z njihove strani tako zaželeni nezakoniti migranti počutili kot doma”

Emil Rojc, župan Občine Ilirska Bistrica (vir: FB)

Ilirskobistriški župan Emil Rojc je danes objavil naslednje:

“Vedno pogosteje slišim z leve politične opcije (KUL in podobno), da ni smiselno županom (verjetno je mišljeno občinam), dodeljevati evropska sredstva za infrastrukturne projekte, kot to sedaj počne aktualna vlada. Smiselno naj bi bilo, ta denar namenjati za digitalne in zelene projekte.

Ob tem moram izraziti resno skrb, kaj se bo zgodilo z že začetimi občinskimi projekti, v kolikor na volitvah zmaga leva opcija. Le-ta očitno ne razume, da se je nesmiselno ukvarjati z digitalnimi projekti, dokler nam na podeželju po odprtih kanalih plavajo analogni človeški iztrebki in se v Brkinih določene družine še vedno oskrbujejo s pitno vodo iz lastnih zajetij, ob tem, ko ima mestni vodovod v Ilirski Bistrici enormne izgube in za zdravje ljudi oporečno čistilno napravo.

Mogoče pa želijo pri nas ustvariti okolje, v katerem se bodo z njihove strani tako zaželeni nezakoniti migranti počutili kot doma, brez pitne vode in WC na polje.”

(Pripis: Podobnih občin kot Ilirska Bistrica je v Sloveniji veliko. Zato tovrstna skrb velja tudi za vse ostale.)

M. D.