Ribnici se v naslednjih letih obeta investicijska žalost

Tako veselo sta Dejan Židan, predsednik SD in državnega zbora, ter Predrag Baković (poslanec SD) kramljala z novim ribniškim županom in njegovima ožjima sodelavcema kmalu po njegovi izvolitvi (januarja 2019), nato so v koaliciji na Ribnico in širše kočevsko-ribniško območje "pozabili". (vir: FB, SD)

Ribniški občinski svet je na 3. redni seji, ki je bila v četrtek, 21. februarja 2019, med drugim odločal o občinskem proračunu za leto 2019 in podražitvi vrtca. Cene so podražili za 5 oziroma 6 odstotkov. Iz proračunskih dokumentov pa je razvidno, da bo občina v letih do 2022 investicijsko bolj životarila kot cvetela. Z izjemo letošnjega leta, kar pa je posledica investicijskega cikla predhodnih let.

Glede na pričakovanja o novem županu, ki je kmalu po novem letu pohitel s sprejemom Dejana Židana, predsednika SD, in Predraga Bakovića, poslanca SD iz sosednje, kočevske, občine, je to – tudi glede na njegovo predvolilno agresivno kampanjo – precejšnje razočaranje.

Cene v ribniškem vrtcu so se nazadnje povečale pred dobrim letom dni, z veljavnostjo od 1. januarja 2018 dalje.

Prejšnja cena Nova cena Odstotek podražitve
1. starostno obdobje 435,83 evra 462,08 evra 6,03 %
2. starostno obdobje 326,20 evra 342,78 evra 5,09 %

Kot razlog za povečanje cen je župan v gradivu zapisal »porast stroškov dela zaradi napredovanj delavcev v višje plačne razrede, dvig minimalne plače in porast stroškov regresa, dvig plače ravnateljice, porast drugih stroškov dela (pokojninske premije in odpravnine)«.

Poraba bo večja od prihodkov, zadolžili se bodo

Občinski svet je potrjeval tudi občinski proračun za leto 2019. Letos načrtujejo 10,9 milijona evrov prihodkov, kar je dobrega pol milijona evrov več od prihodkov, doseženih v letu 2018. Načrtovani odhodki bodo 13,3 milijona evrov in bodo za kar 4 milijone evrov oziroma za 44,4 odstotka višji od odhodkov v letu 2018.

V strukturi odhodkov bodo zelo porasle plače in drugi izdatki zaposlenim (za 28,7 odstotka). Iz kadrovskega načrta pa je razvidno, da župan v letu 2019 v občinski upravi načrtuje tri nove zaposlitve za nedoločen čas. Prispevki za socialno varnost zaposlenih se bodo povečali za skoraj 35 odstotkov, izdatki za blago in storitve pa za dobrih 12 odstotkov.

Tekoči transferi bodo višji za 15,7 odstotka, investicijski odhodki pa se bodo povečali za 82,3 odstotka. Iz 3,5 milijona v letu 2018 na 6,4 milijona v letu 2019. Pri tem je najvišji porast na postavki novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije (4,46 milijona evrov oziroma za 51,8 odstotka več).

Občina bo glede na načrte leto zaključila s proračunskim primanjkljajem v višini 2,3 milijona evrov. Za primerjavo, leto 2018 so zaključili s proračunskim presežkom v višini 1,1 milijona evrov.

Občina se bo v letu 2019 zadolžila za 1,32 milijona evrov. V letu 2018 zadolževanja ni bilo.

Še stroški na postavki Župan. Ti bodo letos 90.033 evrov ali 7.502 evrov mesečno. V letu 2018 je bilo na tej postavki porabljenih 82.858 evrov ali povprečno po 6.904 evre mesečno. Z novim županom se ti stroški povečujejo za 600 evrov mesečno.

Investicijski načrti za naprej? V treh letih le dobrih 5 milijonov evrov

V letu 2019 se zaključuje že predhodno začet investicijski cikel, po katerem bo občina v letu 2019 prejela še 1,9 milijona evrov evropskih sredstev. Pred tem je iz eu-skladov že pridobila 4,7 milijona evrov.

Za leto 2020 občina načrtuje za 3,15 milijona evrov investicij, v letu 2021 za 1,2 milijona evrov in v letu 2022 za vsega 799 tisoč evrov novih naložb. Skupno bo to le 5,15 milijona evrov, kar bo izredno malo.

Kakšni so načrti financiranja za obdobje 2020 do 2022? Iz evropskih skladov pričakujejo 668 tisoč evrov, iz državnega proračuna 320 tisoč, preostalih 4,1 milijona evrov v treh letih pa bo šlo iz občinskega proračuna.

Občina Ribnica je imela v letih pred 2019 za 17,87 milijona evrov investicij, od tega so 4,7 milijona evrov prejeli iz eu-skladov, 1,2 milijona iz državnega proračuna, lastnih sredstev pa je bilo za skoraj 12 milijonov evrov.

Razlike so očitne

Razlika med načrti novega župana in poslovanjem občine v preteklih letih je očitna. Kaže  predvsem na skorajda popolno investicijsko odsotnost v mandatu novega župana, 32-letnega Sama Pogorelca. Slednji je v predvolilnem času s svojo ekipo vodil zelo agresivno kampanjo. V prejšnjem mandatu je bil občinski svetnik, izvoljen na listi SLS, na zdajšnjih volitvah je kandidiral s podporo volivcev, že kmalu po volitvah pa se je sešel z Dejanom Židanom, predsednikom stranke SD, in kočevskim poslancem Predragom Bakovićem iz SD. Kdo točno je Pogorelc, iz uradne predstavitve na spletni strani občine ni možno ugotoviti, saj je tudi tri mesece po izvolitvi ta stran še vedno »v pripravi«. Na naša vprašanja o tem in med drugim tudi o tem, kaj je bila tema pogovorov z Židanom, pa se novi ribniški župan že dlje časa ne odziva. Iz prvotne obljube, da bomo odgovore prejeli takoj po njegovi daljši (enotedenski) službeni odsotnosti, se je Samo Pogorelc zavil v molk.

Še spominska fotografija pred vhodom v občino (od leve proti desni: Predrag Baković, Dejan Židan in Samo Pogorelc). (vir: FB, SD)

Vir: Gradivo za občinski svet in drugo.

A. L.