Ribnica: Vse kaže, da se lastništvo Inlesa počasi konsolidira

Inles, d. d.

Inles iz Ribnice se je z 2. julijem 2018 umaknil z Ljubljanske borze. Zadnji zaključni tečaj za delnico je bil 3,00 evre. Po tej ceni je konec maja Andrej Mate, predsednik upravnega odbora, od svojega namestnika Dušana Urha kupil 8.734 delnic, oba sta o tem na borznih straneh objavila obvestilo. Urh je s tem Mateju prodal vse Inlesove delnice, ki jih je imel kot posameznik.

Delničarjem, ki se z izključitvijo iz borznega trgovanja niso strinjali, bo Inles izplačal po 4,00 evre odškodnine za delnico. Mate je za Finance o umiku Inlesovih delnic z borze dejal, da sta za to dva razloga, in sicer nelikvidnost delnice ter stroški in obveznosti, ki jim jih prinaša kotacija na borzi.

Vodstvo Inlesa je delnice z Ljubljanske borze skušalo umakniti že leta 2013, nato pa so to preklicali. Umiku so nasprotovali nekateri delničarji, v Inlesu pa so ugotovili, da bi izplačilo odpravnin lahko imelo negativen vpliv na njihovo poslovanje. Po petih letih so, kot kaže, že izpeljali delno konsolidacijo lastništva in jih izplačila odpravnine delničarjem ne skrbijo.

Največji lastniki Inlesa

Uradno največja, 23,2-odstotna lastnica je avstrijska družba Retno. Tako je že nekaj let, o tem podjetju javno ni veliko znanega. Na istem naslovu na Dunaju domuje tudi avstrijska družba Triglav GmbH, ki je 9,48-odstotna lastnica Inlesa.

Tako Retno kot Triglav GmbH iz Dunaja imata isti naslov in istega direktorja.

Pomemben lastnik je podjetje Sar IN z naslovom v Ljubljani, brez prihodkov in s kapitalom 16.324 evrov. Lastnika podjetja sta Andrej Mate in Dušan Urh (vsak po 50 odstotkov). Sar IN ima v lasti 14,69 odstotka Inlesa.

Večji lastnik je tudi podjetje Slovenijales, ki je v 90,7-odstotni lasti podjetja EBS Group, to podjetje pa je v 100-odstotni lasti Gregorja Benčine. Slovenijales pa je nadalje 100-odstotni lastnik podjetja Jelovica. V Inlesu imajo 19,42-odstotni lastniški delež.

Andrej Mate, predsednik uprave družbe Inles, d. d.

Andrej Mate ima kot fizična oseba v lasti 13,34-odsotni lastniški delež Inlesa in je četrti največji posamični lastnik Inlesa. Poleg tega ima prek podjetja Sar IN, kjer je polovični lastnik, v lasti še 7,345-odstotni delež. Skupno je to več kot petino oziroma 20,685 odstotka lastništva podjetja Inles.

Nekateri mali delničarji so sicer že pred leti navajali, da sta v ozadju avstrijskih družb Andrej Mate in Dušan Urh, ki prek skupnega podjetja Sar IN kot fizična lastnika ter prek dveh podjetij iz Dunaja (Retno in Triglav GbmH) obvladujeta večino Inlesa. Zahtevali so objavo prevzemne ponudbe. Zdaj navajajo, da naj bi za tem stal predvsem Mate, ki pa je doslej takšna navajanja vseskozi zanikal.

Kako bo naprej?

S tem, ko se Inles umika iz borze, umika tudi delnice. Ko se vse to konsolidira, Inles ne bo več deloval kot delniška družba. Manj na očeh javnosti bodo tudi spremembe v lastništvu podjetja. Še 5 let pa bo moral Inles na svojih spletnih straneh objavljati četrtletne rezultate poslovanja. Tako so sklenili na zadnji skupščini.

Lastniki Inlesa so (julij 2018):

Družba Retno iz Avstrije 23,21 %
Slovenijales 19,42 %
Sar IN, Ljubljana 14,69 %
Andrej Mate 13,34 %
Inles (lastne delnice) 10,0 %
Triglav GbmH, Avstrija  9,48 %
Ostali  9,86 %
Lastništvo Inlesa (vir: Gvin.com) Iz grafike lastnika iz tujine nista vidna, prav tako ni vidno, katere firme ima Inles v tujini, poleg tega v tem niso vidne fizične osebe. So pa lepo vidne ostale slovenske povezave, tudi Slovenijalesa, na primer, zato to grafiko tudi objavljamo.

Na ravni skupine lani poslovali z izgubo

V Skupini Inles je bilo ob koncu lanskega leta 370 zaposlenih. V letu 2017 so imeli 22,3 milijona evrov prihodkov in 348 tisoč evrov izgube. Leta 2016 so poslovali z dobičkom v višini 70 tisoč evrov. Za izgubo v letu 2017 v Inlesu navajajo, da je za to kriva izguba nemške hčerinske družbe, ki je v izgubo zašla zaradi previsokih stroškov in odpisov terjatev.

Kakšna je bila lastniška struktura podjetja Inles, d. d., na dan 31. 12. 2017?

Število delnic                         Odstotek lastništva

1. Retno Gmbh, Dunaj 165.358 23,211
2. Slovenijales, d. o. o. 138.357 19,421
3. Sar IN, d. o. o. 104.670 14,692
4. Andrej Mate   85.955 12,065
5. Inles (lastne delnice)   71.241 10,000
6. Triglav Gmbh, Dunaj   67.529   9,479
7. Miran Merhar   11.148   1,565
8. Marles, d. d.    9.904   1,390
9. Dušan Urh    8.734   1,226
10. Tadej S. Smerkolj    7.241   1,016
11. Mali delničarji   42.273   5,934
Skupaj: 712.410 delnic 100,00 %

Vir: Poslovno poročilo družbe Inles za leto 2017.

Opomba: Dušan Urh je kot fizična oseba 28. maja 2018 vseh 8.734 delnic po ceni 3 evre za delnico prodal Andreju Mateju.

J. M.