Ribnica: Slavnostno odprli izjemno pridobitev – novo vodarno Blate

Vodarno Blate so otvorili Jože Levstek, župan Občine Ribnica, Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod, in dr. Vladimir Prebilič, župan Občine Kočevje.

V Občini Ribnica je včeraj potekala slovesna otvoritev vodarne Blate, ki je kot del partnerskega projekta SORIKO »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« izjemna pridobitev za vse občane omenjenih občin.

Ribničanke in Ribničani so nad projektom upravičeno navdušeni in ponosni, saj so dobili obnovljen sistem oskrbe s pitno vodo, ki bo preko 25.000 prebivalcem na območju vseh treh občin omogočil dolgoročno in zanesljivo oskrbo z varno ter zdravo pitno vodo.

Nova vodarna Blate je del projekta SORIKO – Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Projekt obsega izgradnjo 65.570 metrov vodovodnih cevi, 11 črpališč, 4 vodohranov in 3 naprav za pripravo pitne vode.

S tem bo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo za več kot 85 odstotkov prebivalcev.

SORIKO je izjemen projekt tudi v finančnem smislu – vreden je 25 milijonov evrov, od tega je Evropska unija namenila 18,7 milijona evrov iz kohezijskih skladov, država 3,3 milijona evrov, ostalo pa je prispevala Občina Ribnica.

S projektom SORIKO je Občina Ribnica dolgoročno prispevala tudi k dvigu kakovosti bivanja na območju vseh treh občin in zagotovila dobre možnosti za razvoj gospodarstva ter turizma.

Župan Ivan Levstek

Župan Jože Levstek je ob otvoritvi dejal: “Projekt SORIKO smo dobro načrtovali, vodili in uspešno zaključili. Lahko bi ga označili tudi za primer dobre prakse medobčinskega sodelovanja.

Odslej bomo vse tri občine – Sodražica, Ribnica in Kočevje, s sodobnim vodovodnim sistemom nemoteno in varno preskrbovale svoje občanke in občane s kakovostno pitno vodo, ki je pripravljena skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe.”

Antun Gašparac, direktor podjetja Hydrovod, Blaž Mozetič, predstavnik ministrstva za okolje in prostor, in Jože Levstek, župan Občine Ribnica.

Z vodovodnim sistemom bo upravljalo podjetje Hydrovod, direktor Antun Gašparac pa je včeraj dejal: “Zajetje v Blatah je izredno pomembno. To zajetje je bilo nekoč glavni razlog za ustanovitev vodne skupnosti Kočevje – Ribnica. V sredini prejšnjega stoletja sta imeli občini izredne težave s pitno vodo. Pojavljala se je tudi epidemija tifusa. Vesel sem, da smo sprejeli odločitev, da je treba z vodo ravnati gospodarno in resno. Stara vodarna je vsa ta leta opravljala svojo nalogo, je pa zaradi zajetja in vse strožje zakonodaje, preprosto – zastarela. Nova vodarna prinaša novo tehnologijo, s tem pa tudi ves čas enako čisto in pitno vodo. Zato vsem, ki so sodelovali pri projektu, še posebej pa občanom, hvala!”

Kočevski župan dr. Vladimir Prebilič je med drugim povedal: “Mnogo ljudi me je vprašalo, zakaj investiramo v sistem vodne oskrbe, saj – »če odprem pipo, voda priteče iz nje«. Se strinjam. Ampak, če ne bomo odgovorni, morda čez 10 let ne bo več tako. Zato sem vesel, da smo za ta projekt imeli tako dobro podporo in naredili nekaj izjemnega. Opravljeno je ogromno delo. Osnova za razvoj turizma in gospodarstva je postavljena, na nas pa je, da znamo to oplemeniti. Želim si, da bomo vodo, to dragoceno dobrino, uporabljali odgovorno in racionalno.”

Včerajšnje slovesnosti so se med drugim udeležili tudi Jože Tanko, podpredsednik Državnega zbora RS, Blaž Mozetič, predstavnik ministrstva za okolje in prostor, Ivan Benčina, župan Občine Loški Potok, in mag. Blaž Milavec, župan Občine Sodražica.

Slovesni dogodek so ribniški in kočevski župan ter predstavnik podjetja Hydrovod zaključili s simboličnim pitjem sveže vode iz nove vodarne Blate.

Vir: Občina Ribnica.

A. L.