Ribnica: Podjetja so imela lani skoraj 20 milijonov evrov dobička

(pixabay.com)

Več kot polovico dobička celotnega ribniškega gospodarstva je doseglo eno podjetje od številnih registriranih v občini. V občini Ribnica je bilo lani registriranih kar 474 gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov. Zaposlovali so 2.173 oseb in ustvarili za 248,3 milijona evrov celotnih prihodkov. Skupno so ustvarili za 19,87 milijona evrov čistega dobička.

V občini je registriranih 162 podjetij, v katerih je 1.925 zaposlenih, lani pa so ustvarili za 222,6 milijona evrov prihodkov, od tega več kot polovico, 132,8 milijona evrov z izvozom. Z dobičkom je poslovalo 108 podjetij, v katerih je bilo 1.788 zaposlenih ali večina vseh v občini. Skupno so ustvarili za 17,57 milijona evrov čistega dobička ali 7 odstotkov več kot leto pred tem.

Hkrati so imeli 312 samostojnih podjetnikov, pri katerih je bilo 248 zaposlenih. Ustvarili so za 25,7 milijona evrov prihodkov. Pri tem jih je 41 imelo izgubo, od tega 15 z izgubo na substanci, kar pomeni, da so kritični, gre pa za mikro podjetja, pri katerih je samo 15 zaposlenih. Končni rezultat pa je dobiček (podjetnikov dohodek) v višini 2,3 milijona evrov, kar je bilo 7 odstotkov več kot leto pred tem.

Prvih največjih pet podjetij je doseglo 128,8 milijona evrov prihodkov (52 odstotkov vseh prihodkov v občini) in 14 milijonov evrov čistega dobička oziroma 70 odstotkov vsega v občini. Zaposlovali so 837 oseb ali 38,5 odstotka vseh zaposlenih v občini. Razmerja kažejo, da gre za visoko profitna podjetja.

Daleč največje podjetje v občini je INOTHERM, stavbno mizarstvo in lesarstvo, d. o. o., iz Prigorice, ki je imelo lani dobrih 51 milijonov evrov prihodkov in 10,5 milijona evrov čistega dobička. Prihodki podjetja so se v zadnjih petih letih več kot podvojili.

Lastniki so: Igor Petrič (12 %), Anton Šenk (56 %), Janez Lesar (10 %) in Verica Šenk (10 %) – vsi iz Ribnice, preostalih 12 % pa je nerazporejenih. Direktorica je Verica Šenk.

V nobenem od ribniških podjetij ni tujih lastnikov.

V nadaljevanju objavljamo seznam največjih podjetij v občini Ribnica. Razvrstili smo jih glede na dosežene prihodke v letu 2016. Zneski so v evrih.

 Podjetje Celotni prihodek  Dobiček Štev. zap.
1. INOTHERM, d. o. o., Prigorica 51.089.306 10.525.679 240
2. Inles, d. d., Ribnica 20.578.861       40.603 256
3. YASKAWA Ristro, d. o. o. Lepovče 30.616.581  1.673.704 135
4. PETEK TRANSPORT, d. o. o., Ribnica 16.091.240  1.488.577 128
5. ERTL GLAS STEKLO, d. o. o., Ribnica 10.487.343     308.005  78
6. RIKO RIBNICA, d. o. o., Lepovče  5.987.884       45.633  42
7. YASKAWA SLOVENIJA, d. o. o., Lepovče  5.886.208     473.484   6
8. FIPIS, d. o. o., Ribnica  5.522.410       23.575  91
9. ŠTUPICA TRANSPORT, d. o. o., Žlebič  4.419.365     262.950  46
10. LESOJ, d. o. o., Rakitnica  4.218.635     108.214  13
11. R.M. INTERNATIONAL, d. o. o., Lepovče  3.779.932     116.182  49
12. DETA & CO, d. o. o., Ribnica  3.362.878     523.571  31
13. MABOLES, d. o. o., Lepovče  2.973.072     113.059  14
14. JORAS CENTER, d. o. o., Ribnica  2.949.043       18.604  10
15. RIVE, d. o. o., Ribnica  2.823.861     208.319  71
16. GRIFFING, d. o. o., Rakitnica  2.670.569       97.914  33
17. SANIVITA, d. o. o., Ribnica  2.198.831       97.752   4
18. AT Marketing, d. o. o., Ribnica  1.986.993       41.011   5
19. IP RIBNICA, d. o. o.  1.892.104    -137.604  61
20. Kljun International, d. o. o., Sajevec  1.818.044     276.342  20
21. VESMETAL VESEL ANTON, s. p., Ribnica  1.536.076       78.019  23
22. LEVSTEK transport, d. o. o., Rakitnica  1.372.724     125.911  10
23. PETEK Ribnica, d. o. o., Goriča vas  1.278.694      69.803  15
24. UGAR, d. o. o., Ribnica  1.196.475      17.673   2
25. ŠILC TRADE, d. o. o., Lepovče  1.167.871      68.535  13
26. ARTS, d. o. o., Ribnica  1.152.684        5.991   6
27. BS GRADBENIK, d. o. o., Ribnica  1.147.183       16.553   8
28. BRANKO BOJC, s. p., Ribnica  1.118.240       14.031  24
29. IP INLES, d. o. o., Ribnica  1.101.886       17.000  15
30. TADEJ ADAMIČ, s. p., Ribnica  1.049.517       63.921   9
31. RIKO TEAM, d. o. o., Lepovče     895.144     275.289   7
32. BLESK, d. o. o., Kostevc     834.141       20.650  23
33. ANDOTEHNA, d. o. o., Ribnica     832.642       99.593   8
34. ŽUŽEK – LES, d. o. o., V. Poljane     816.436       67.430   5
35. URBAN SERVIS IN PRODAJA, d. o. o., G. Lepovče     734.755          -487   3
36. BITIS, d. o. o., Lepovče     715.485       13.519   6
37. KOVING, d. o. o., Hrovača     695.073       45.376   6
38. ŠILC, d. o. o., Slatnik     692.433       63.451   7
39. POŽAR NEVENKA, s. p., Ribnica     683.219       15.039  10
40. EKOP, d. o. o., Lepovče     666.756    -185.014  17
41. BLESK 2, d. o. o., Ribnica     664.910       17.447  15
42. J-LES, d. o. o., Lepovče     649.641       25.284   9
43. P & AN, d. o. o., Ribnica     619.099       43.386   2
44. GREGOR ČAMPA, s. p., V. Poljane     591.052       38.707   4
45. FUNTEX, d. o. o., Dolenja vas     535.455         6.971   4
46. BAJRAKTARAJ, d. o. o., Ribnica     531.932      -15.487  15
47. AVTOMATIKA GAŠPIRC, d. o. o., G. Lepovče     513.546         2.176   1
48. HERBBY, d. o. o., Ribnica     509.085       64.282   8
49. HUBER EKIPA, d. o. o., Ribnica     506.663       47.679   1
50. PETEK TRANSPORT 1, d. o. o., Ribnica     503.967         3.017  16
51. TESARSTVO IN GRADBENA DELA ORAŽEM, s. p., Dolenja vas     430.175       36.505   6
52. MATEJA MAROLT, s. p., Hrovača     415.829         4.210   1
53. POSESTVO UGAR, d. o. o.     404.843       10.137   4

Podatki o številu zaposlenih so vzeti iz bilanc in izračunani na podlagi opravljenih delovnih ur.

Vir: Ajpes, Gvin.com