Ribnica: Odprli obrtno cono Ugar

Odprtje poslovne cone Ugar v Ribnici. (foto: MD)

Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek in župan Ribnice Samo Pogorelc sta včeraj v Ribnici odprla obrtno cono Ugar, s katero želi občina zagotoviti boljše pogoje za delovanje tamkajšnjih podjetij in odprtje novih. Počivalšek je ob tem izrazil prepričanje, da odprtje cone pomeni novo uspešno poslovno zgodbo.

Celotna naložba je stala nekaj manj kot dva milijona evrov, pri tem so nekaj več kot 1,2 milijona evrov prejeli iz evropskih skladov, dobrih 400.000 evrov je prispevala država razliko v višini nekaj več kot 330.000 evrov pa je zagotovila občina.

Z omenjenimi sredstvi so obrtno cono, ki je nastala na območju nekdanje vojašnice, komunalno opremili v neto površini sedmih hektarjev. Obnovili so vso prometno in komunalno infrastrukturo, zgradili fekalno in meteorno kanalizacijo, hodnik za pešce, uredili javno razsvetljavo ter površine za mirujoči promet.

S tem so zagotovili vse potrebne pogoje za delovanje 26 podjetij, kolikor jih je trenutno v obrtni coni, ter za nastanek novih.

Del delujočih podjetij v obrtni coni.

Minister Zdravko Počivalšek je povedal, da občina Ribnica že zdaj na področju gospodarstva “beleži lepe številke, ene boljših v primerjavi z ostalimi slovenskimi občinami”.

Še posebej ga veseli, da je obrtna cona zrasla na območju nekdanje vojašnice, ki “je bilo na nek način degradirano območje”. “S tem ste dali priložnost za nov poslovni zagon marsikateremu podjetniku, ustvarjena bodo nova delovna mesta, kar je korak v smeri, da bo čim več mladih dobilo možnost delati v domačem kraju,” je dejal.

Kot prebivalec ene od obmejnih občin Počivalšek, kot je dejal, zelo dobro ve, kaj so to migracije in odliv kadrov ter kakšne posledice to pusti. “Tudi zato je naloga vlade, da omogoča pogoje za vzpostavitev kroženja kadrov oziroma za to, da čim več ljudi dobi delo v svojem okolju. Zato pozdravljam aktivnosti vseh tistih lokalnih skupnosti, ki znajo prepoznati takšne stvari. Občina Ribnica je ena od takih,” je Počivalškove besede zapisala STA.

K. R.