Ribnica: Občina učence in dijake poziva k prijavi za brezplačni topli obrok

Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica.

Občina Ribnica v skladu z okrožnico ministrstva za izobraževanje, ki jo je to v sredo, 4. novembra, poslalo vsem občinam, poziva učence in dijake s prebivališčem v občini Ribnici, da se v času šolanja na daljavo prijavijo na brezplačni topli obrok. 

Brezplačni topli obrok pripada učencem in dijakom, pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila ne presega 382,82 evra (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije). Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniško družino.

Učenci in dijaki se na topli obrok v občini Ribnica prijavijo do vključno jutri, torka, 10. 11. 2020 do 12. ure.

Učenci in dijaki se prijavijo prek šole, ki jo obiskujejo, ta pa za učence, ki so prijavljeni na šolsko kosilo, upravičenost do brezplačnega obroka preveri v Centralni evidencio udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ).

Šole zbrane podatke o prijavah posredujejo Občini Ribnica, ki na podlagi zbranih potreb organizira pripravljanje in prevzem toplega obroka za svoje dijake oz. učence.

Za območje občine Ribnica bo tople obroke pripravljala Osnovna šola dr. Franceta Prešerna Ribnica, Šolska ulica 2, 1310 Ribnica. Hrano bodo učenci in dijaki oziroma njihovi starši lahko prevzeli z lastno prenosno posodo (osebno embalažo) na prevzemnem mestu v šolski kuhinji, vsak dan šolanja na daljavo, med 11. 30 in 14. 00 uro. Začetek zagotavljanja toplih obrokov bo predvidoma v četrtek, 12. 11. 2020.

Ko bo pouk ponovno potekal v šoli, bo ta organizirala šolsko prehrano kot običajno v skladu z Zakonom o šolski prehrani. Prijave za učence OŠ dr. Franceta Prešerna Ribnica, vključno s POŠ Dolenja vas in POŠ Sušje: [email protected].

Ostale informacije dobite na Oddelku za družbene in gospodarske dejavnosti: 01 837 20 23, je objavila občina na svoji spletni strani.

Sredstva za zagotovitev toplega obroka je vlada zagotovila iz državnega proračuna. Velja pa za vse občine v Sloveniji.

M. D.