Ribnica: Kdaj bo urejeno območje cestnega odseka v Dolenji vasi

Jože Tanko (vir: arhiv)

Ribniški poslanec Jože Tanko je že pred dobrimi tremi leti na ministrstvo za infrastrukturo (v Šarčevi vlada ga je vodila Alenka Bratušek) naslovil pobudo za ureditev območja križišča in postajališča v Dolenji vasi.

Tanko je predlagal, da se nemudoma pristopi k čim prejšnji ureditvi tega nevarnega dela glavne ceste v občini Ribnica.

Ministrstvo je odgovorilo, da bo – poleg takojšnjih kratkoročnih ukrepov – že leta 2019 izvedlo javno naročilo za izdelavo projektne dokumentacije, da pa bo vse odvisno tudi od razpoložljivih proračunskih finančnih sredstev za investicijska vzdrževalna dela državnih cest.

Ministrstvo v času Bratuškove in Šarca ni naredilo nič.

V času Šarca in Bratuškove ni bilo ničesar. Zdajšnja vlada pod vodstvom Janeza Janše pa je v zadnjih dveh letih vlada zagotovila izjemno veliko povečanje sredstev za izvedbo del na kritičnih delih cestne infrastrukture. Denar je torej zagotovljen.

Kaj pa ureditev cestnega odseka v Dolenji vasi?

Jože Tanko vztraja. Ministrstvo, ki ga vodi Jernej Vrtovec, je vnovič vprašal: “Kdaj bo predmetni odsek predviden za ureditev s celotnim vplivnim območjem, ki zajema ureditev križišča, površin za pešce, avtobusni postajališči, cestno razsvetljavo in prometno signalizacijo? Če slučajno omenjeni projekt izpadel, pa dajem pobudo, da se ga nemudoma uvrsti v izvedbeni program direkcije,” je zapisal.

In odgovor? Katerega leta?

Z ministrstva so mu poslali odgovor, da je v predmetnem križišču v smeri proti Ljubljani zgrajeno avtobusno postajališče, medtem ko v smeri proti Kočevju avtobus ustavlja v samem križišču.

V skladu z dogovorom je Občina Ribnica za ureditev ustreznih avtobusnih postajališč ter hkratno ureditev obeh lokalnih priključkov naročila izdelavo projektne dokumentacije za izvedbo (PZI, projektant Gradarhi s. p.). Občina trenutno vodi aktivnosti za izvedbo recenzije, katere zaključek je predviden konec novembra 2021.

Recenzirano projektno dokumentacijo bo občina posredovala na Direkcijo RS za infrastrukturo, vzporedno pa je že pridobila načelna soglasja lastnikov zemljišč, potrebnih za izvedbo projekta.

“Če bodo vsa zemljišča uspešno pridobljena, bo Direkcija RS za infrastrukturo v letu 2022 pristopila k pripravi razpisne dokumentacije za izbor izvajalca, ter pričela z gradnjo predvidenih ureditev.” Kdaj bo torej urejeno, katerega leta?

K. R.