Ribnica: Bodo občinski svetniki danes odločali racionalno?

Ribnica (občina Ribnica)

Popoldne se bodo na 16. redni seji sestali člani Občinskega sveta občine Ribnice. Najobsežnejša in za razvoj občine zelo pomembna točka dnevnega reda je potrditev Odloka o proračunu občine za leto 2018. Pri potrditvi tega se je doslej zapletalo, zato smo o tem, kakšna so pričakovanja, vprašali nekdanjega župana in zdajšnjega svetnika Jožeta Tanka.

Občina Ribnica velja za razvojno zelo uspešno občino, letošnji predlog proračuna pa je tudi eden najbolj investicijsko naravnanih proračunov v zadnjih letih, saj je v njem za investicije predvidenih kar 53 odstotkov proračuna.

Ob tem je nenavadno, da občina še nima sprejetega veljavnega proračuna, saj je to lahko velika ovira tudi pri uresničevanju njenih razvojnih programov. V prvem tromesečju delujejo namreč na način tako imenovanega začasnega financiranja (mesečna poraba v višini dvanajstine lanskega proračuna).

Občinske službe so proračun sicer začele pripravljati pravočasno in ga tudi pravočasno posredovale v potrditev. Vendar so se nato zgodili nenavadni zapleti. Decembra sta bili namreč sklicani dve seji občinskega sveta, vendar sta bili obe nesklepčni. Na januarski seji pa proračun na glasovanju ni dobil podpore, saj je za proračun glasovalo 6 svetnikov, proti jih je bilo 7.

Jože Tanko (Twitter)

Kako bo danes in kakšna so pričakovanja, smo zato vprašali nekdanjega župana in zdajšnjega občinskega svetnika Jožeta Tanka. Kaj nam je povedal, preberite v nadaljevanju.

Občinski svet bo ponovno zasedal, na dnevnem redu je tudi potrditev proračuna. Ali pričakujete, da bo sprejet?

Če bodo svetniki odločali racionalno, bi moral biti sprejet. Če se bodo odločali drugače, pa se lahko ponovi zgodba iz preteklih sej.

Predlog proračuna za leto 2018 je izredno razvojno naravnan, v njem je, če smo prav zasledili, kar 33 razvojnih projektov. Kako je bilo z razvojem občine doslej?Drži, da je v proračunu veliko projektov, nekaj zelo pomembnih, npr. rekonstrukcija glavne ceste, komunalne in prometne izboljšave v obrtnih conah in naseljih, nadaljevanje projekta Soriko (vodovod), investicije v zdravstvo. Tudi v preteklih letih se je v Ribnici veliko dogajalo, saj je občina po mnogih kazalcih prav med najboljšimi v regiji. Ribnica je pomembno gospodarsko, kulturno in športno središče.

A. L.